Nieuws
watergebruik
De Europese Rekenkamer onderzoekt het duurzaam watergebruik in de Europese landbouw.

De Europese Rekenkamer gaat de impact van het Europese landbouwbeleid op duurzaam watergebruik onderzoeken. Onderzocht wordt of de EU en de lidstaten voldoende middelen hebben – en toepassen – voor controle van het duurzaam gebruik van zoet water door de Europese landbouw. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt bij het inhoud geven aan het volgende traject van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Duurzaam beheer

Ten minste een kwart van al het in de EU onttrokken zoet water wordt op landbouwgrond gebruikt. Landbouwactiviteiten zijn niet alleen van invloed op de omvang en beschikbaarheid van de zoetwatervoorraden, maar ook op de kwaliteit van het water. “Landbouwers zijn grootgebruikers van zoet water. Ze zijn tevens de eersten die de gevolgen van waterschaarste ondervinden”, aldus Joëlle Elvinger, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Onze controle heeft met name betrekking op de vraag of het optreden van de EU en haar lidstaten in de landbouw geschikt en doeltreffend is voor de toepassing en handhaving van de beginselen van duurzaam beheer van deze essentiële hulpbron.”

Kaderrichtlijn

De huidige aanpak van het waterbeheer door de EU is terug te voeren op de kaderrichtlijn water van 2000. Daarmee werden onder meer de beginselen van duurzaam watergebruik geïntroduceerd. Deze richtlijn is erop gericht de verslechtering van waterlichamen te voorkomen. Daarnaast ligt de nadruk op een goede kwalitatieve en kwantitatieve conditie van alle waterlichamen in de hele EU te realiseren.

GLB

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) speelt een belangrijke rol bij duurzaam waterbeheer, aldus de Europese Rekenkamer. “Het biedt een aantal instrumenten waarmee de druk op de watervoorraden kan worden verminderd. Bovendien kan het GLB worden gebruikt de financiering van irrigatie-infrastructuur.”

Controle

De controle van de impact van het EU-landbouwbeleid op het duurzaam gebruik van water, draagt bij aan het toekomstige GLB. De controleurs beoordelen of het EU-beleid duurzaam watergebruik in de landbouw bevordert. Zij zullen met name onderzoeken of:

o      de Europese Commissie de beginselen van duurzaam watergebruik in de GLB-regels heeft opgenomen;

o      de EU-lidstaten deze beginselen toepassen en ervoor zorgen dat duurzaam watergebruik in de landbouw wordt gestimuleerd.

De verwachting is dat het controle-onderzoek in de tweede helft van volgend jaar is afgerond.

Lees ook: Veehouderij in 2018 goed voor ruim de helft van het watergebruik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.