Nieuws
standpunt.nl
Ruim 90 procent van de respondenten bij Standpunt.nl gaf aan het niet eens te zijn met de voermaatregel van minister Schouten.

NPO Radio 1 besteedde vrijdag 3 juli in het programmaonderdeel Standpunt.nl aandacht aan de vaststelling van de voermaatregel per 1 september 2020. Van de ruim 7000 uitgebrachte stemmen was slechts 7 procent het eens met de stelling ‘Het is goed dat minister Schouten vasthoudt aan de voermaatregel’.

Onder leiding van presentator Carl-Johan de Zwart peilde NPO Radio 1 in het programma Standpunt.nl de mening over de voermaatregel. De stelling luidde: ‘Het is goed dat minister Schouten vasthoudt aan de voermaatregel’. Deze werd belicht via diverse sprekers die vanuit een eigen invalshoek en expertise reageerden. Een van de insprekers was Nevedi-directeur Henk Flipsen.

Langetermijn

Flipsen benadrukte dat de melkveehouderij- en de diervoedersector – in tegenstelling tot wat in de publieke opinie veelal naar voren komt – al jaren hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het behalen van reductiedoelstellingen. “Deze doelstellingen zijn vastgelegd in sectorplannen. Aan het behalen ervan werken we al jaren.” Dat is volgens de Nevedi-directeur ook deels waar de schoen nu wringt. “Enkele jaren geleden is het traject ingezet om de eiwitgehaltes in voeders te verlagen. Daarin zijn stappen gezet en is duidelijk vooruitgang geboekt. Frustrerend is dat die progressie niet wordt meegewogen als bijdrage aan de plannen van Schouten.”

Voorstel

Nevedi zou graag zien dat de plannen van de boeren worden gevolgd. Daarin worden voeraanpassingen gecombineerd met weidegang, graslandmanagement en bemesting. “De plannen van de boeren resulteren in een veel grotere bijdrage aan de beoogde reductie, dan de implementatie van de kortetermijnmaatregel van de minister”, aldus Flipsen.

“Probleem van die voorstellen zit vooral in de borging en handhaafbaarheid”, meent Jan Willem Erisman. Erisman is hoogleraar stikstofstudies aan de Vrije Universiteit. Hij is tevens directeur van het Louis Bolk Instituut. Erisman kan zich wel vinden in het voor de korte termijn handhaven van het voorstel van minister Schouten. “Wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uit. Ik ben er niet van overtuigd dat een maatregel met een dergelijk korte looptijd de diergezondheid wezenlijk aantast. Dat zullen boeren niet laten gebeuren”, aldus Erisman.

Dierwelzijn

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde (KNMvD) is het niet met hem eens. Dierenartsen zijn volgens Dimitry Verduijn, voorzitter van de KNMvD-vakgroep herkauwers, niet gehoord door het ministerie. Hij vreest daarom ook dat diergezondheid en daarmee ook dierwelzijn wel degelijk in gevaar komen. “Wij zullen als dierenartsen vaker bij zieke koeien komen als de maatregel van kracht wordt”, waarschuwt Verduin.

Het steekt de KNMvD dat ze niet zijn geconsulteerd bij het vormgeven van de maatregel die minister Schouten nu invoert. Dit ongenoegen is kenbaar gemaakt aan de minister middels een brief. De minister blijft er echter bij dat haar maatregel de diergezondheid niet in gevaar brengt. “We gaan niet door de ondergrens”, zo zei de minister tegen het NOS-journaal.

Besluit

Minister Carola Schouten blijft dan ook vasthouden aan de voorgestelde voermaatregel per 1 september. “De invoering hiervan duldt geen verdere vertraging”, bepleitte de minister in het Tweede Kamer-debat. De Tweede Kamer ging echter mee in het voorstel van CDA en VVD om het plan van de minister én het alternatieve plan van de te laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Hiermee ging de minister akkoord, al gaf ze aan te twijfelen aan de snelheid waarmee die doorrekening kan plaatsvinden.

Aan het eind van de discussie in Standpunt.nl hadden de 7268 mensen gereageerd. Slechts 7 procent van hen was het eens met de stelling. “Het blijkt dat de boeren ons vandaag goed weten te vinden”, concludeerde presentator De Zwart.

Terugluisteren kan via: NPO Radio 1 Standpunt.nl: ‘Het is goed dat minister Schouten vasthoudt aan de voermaatregel’.

Lees ook: ‘Stikstofmaatregel krachtvoer slecht beleid’

Lees ook: ‘Keuzevrijheid in maatregelen betere route stikstofreductie’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.