Nieuws
stallen

De provincie Brabant mag regels stellen aan verouderde stallen. Dat heeft de rechtbank Den Haag bekendgemaakt in een tussenuitspraak in de zaak die ZLTO en POV hadden aangespannen. De rechtbank is wel van mening dat de provincie duidelijker moet zijn als het gaat om de gevolgen in individuele gevallen.

Regels

ZLTO en POV hadden gevraagd de regels over de eisen aan verouderde stalsystemen en de datum waarop deze aangepast moeten zijn, onverbindend te verklaren. De rechtbank is van mening dat de provincie deze regels mag stellen. De uitspraak van de rechtbank betreft een tussenuitspraak. Daarin stelt de rechtbank dat de provincie Brabant scherpere stikstofeisen mag stellen aan zowel bestaande stallen als nieuwe stallen. Ook is de rechtbank van mening dat de regels over ontwikkeling van veehouderijen in de provincie verbindend zijn als het gaat om BZV, geur, stalderen en dialoog. De regels voor fijnstof vormen hierop een uitzondering.

Interim

De uitspraak van de rechtbank heeft betrekking op de nu geldende Interim Omgevingsverording. De Interim Omgevingsverordening van de provincie Brabant wordt gewijzigd. Deze wijziging is recent in procedure gebracht. Met het oog hierop heeft de rechtbank de procederende partijen gevraagd of voortzetting van de gerechtelijke procedure gewenst is. De rechtbank heeft het vervolg van de procedure verwezen naar de zogenoemde rolzitting van 26 augustus. Betrokken partijen moeten nu aangeven of ze verder willen procederen en welk belang ze hebben bij het voortzetten.

Provincie

De uitspraak van de rechtbank heeft betrekking op de huidige regels in de Interim Omgevingsverordening terwijl inmiddels wordt gewerkt aan een wijziging. Volgens gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van Voedsel en Natuur wordt in die nieuwe versie als rekening gehouden met de kanttekening die de rechter plaatst. “Conform ons bestuursakkoord hebben we dan ook een reëel tijdspad opgenomen waarin boeren hun verouderde stalsystemen kunnen aanpassen, zonder de doelen ten aanzien natuurherstel en -behoud uit het oog te verliezen. De rechter wijst op mogelijk zware lasten in individuele gevallen. Daarmee hebben we in onze wijzigingsvoorstellen in de Interim Omgevingswet rekening gehouden. Verder blijven we oog houden voor mogelijk onevenredige gevolgen op individueel niveau. We vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de toekomst, waarin verduurzaming een gemeenschappelijk belang is.”

Aanleiding

In Brabant is voor het aanpassen van verouderde stalsystemen in de huidige Interim omgevingsverordening een deadline opgenomen op 1 oktober 2022. Onlangs heeft de provincie een voorstel ter inzage gelegd om de datum waarop verouderde stallen aangepast moeten zijn, te verschuiven naar 1 januari 2024. Hierover nemen Provinciale Staten naar verwachting in november een besluit.

Lees ook: Brabant koopt grond voor natuurinclusieve landbouw

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.