Nieuws
stichtingen
De stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts gaan niet in op de uitnodiging van het ministerie vanwege de beperkende voorwaarden.

Stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim gaan niet in op de door het ministerie geplande gesprek over de voermaatregel vandaag (12 augustus). “We hebben geen overeenstemming voor een gesprek. De minister stel aanvullende voorwaarden waarmee wij niet akkoord gaan.”

Verrassing

De stichtingen lazen tot hun verrassing in de Kamerstukken dat zij op 12 augustus in Den Haag worden verwacht. Dit staat in de Kamerbrief die minister Carola Schouten gisteren verzond.
Tijdens het kort geding dat beide stichtingen aanspanden op 30 juli, was de uitkomst dat LNV de ontbrekende berekeningen van de eiwitlimieten in de voermaatregel mondeling uiteen zou zetten. Tot een afspraak kwam het (nog) niet, omdat beide stichtingen niet willen instemmen met de voorwaarden die LNV stelt aan dat gesprek (zie lijst).

Hoorcollege

“Die voorwaarden komen er in het kort op neer dat LNV een technische toelichting geeft, zonder dat vertegenwoordigers van de stichting daarover het gesprek mogen aangaan. Het wordt letterlijk een hoorcollege van het ministerie van LNV”, aldus de stichtingen. Naar eigen inzicht publiceren over de inhoud mag vervolgens niet.

Verslag

LNV wil zaken vastleggen in een verslag. Alleen de inhoud daarvan is openbaar. De stichtingen zien niets in een gesprek op deze voorwaarden. “We worden in feite monddood gemaakt.”
Wel hebben zij LNV laten weten bereid te zijn beperkingen in acht te nemen ten aanzien van de ambtenaren, door hen niet te citeren en niet met naam en positie te noemen.

LNV liet dinsdag 11 augustus weten vast te houden aan uitsluitend het verslag van het gesprek als mogelijkheid voor communicatie over de inhoud. Staf en Stikstofclaim achten het gesprek onder deze restricties weinig zinvol.

Voorwaarden

De aanvullende voorwaarden van LNV zijn als volgt geformuleerd richting de stichtingen (copy-paste brief advocaat LNV):

  • Het gesprek is bedoeld om toe te lichten hoe de normen in de ontwerpregeling tot stand zijn gekomen. Het gaat om een technische toelichting op de wijze van berekening van de normen, zodat de stichtingen deze, uitgaande van de nodige technische kennis aan de zijde van de stichtingen, kunnen verifiëren en reproduceren. Voorts wordt toegelicht waar de 155 gram in artikel 64c van de ontwerpregeling op is gebaseerd;
  • Het gesprek is niet bedoeld om de juistheid van de gebruikte invoergegevens van het CBS en Wageningen Economic Research (WEcR) en de berekeningen en rekenmethodiek daarvan aan de orde te stellen. Met andere woorden: het gesprek is bedoeld om na te lopen hoe het ministerie op basis van de gegevens van het CBS en WEcR tot de normen in de regeling is gekomen, niet om na te lopen hoe het CBS en WEcR tot de door hen gerapporteerde gegevens zijn gekomen. Eveneens is de juistheid van de gebruikte onderzoeken om tot de ondergrens van 155 gram te komen geen onderwerp van dit gesprek;
  • Ook gaat het gesprek niet over de wenselijkheid, effecten en/of rechtmatigheid van de ontwerpregeling als zodanig. De stichtingen hebben al aangekondigd een aparte procedure te zullen starten om de ontwerpregeling aan te vechten. Daarin kunnen de bezwaren en argumenten door de stichtingen naar voren worden gebracht; het gesprek is daarvoor niet bedoeld;
  • Er worden geen opnames gemaakt en er wordt niet getwitterd of anderszins gecommuniceerd over wat tijdens het gesprek is gewisseld, anders dan wat in het verslag staat (zie hierna);
  • Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. In het verslag worden op navolgbare wijze de berekeningen weergegeven. Nadat dit verslag door beide kanten is vastgesteld, kan dit worden gebruikt in de communicatie.

Lees ook: Landbouwminister: “Media schetsen een verkeerd beeld”

Lees ook: Agrifacts teleurgesteld in antwoorden minister

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.