uncategorized

Verwachte krimp in mengvoedersector

De ontwikkeling van de mengvoerindustrie in Nederland gaat hand in hand met die van de veehouderij. Zo vinden droge grondstoffen van de akkerbouw en levensmiddelenindustrie hun weg naar het diervoer sinds de jaren tachtig. Nu de marktvraag verandert en de omvang van de veestapel sterk onder druk staat, anticiperen mengvoerbedrijven daarop. Een krimp in productie is al in volle gang.

Van forse groei naar sterke krimp

Vanaf de jaren tachtig heeft de mengvoedersector een forse groei gekend, doordat in die periode voor het eerst droge grondstoffen uit de akkerbouw werden gebruikt in de productie van diervoer. Ook kwamen er talrijke innovaties van de grond, zoals het verstrekken van brij en het verwerken van vochtrijke productstromen uit de levensmiddelenindustrie. Rantsoenen werden uitgebalanceerd met toevoegmiddelen en het succes van de veehouderij maakte Nederland sterk exporterend. Voor slechts een deel van de grondstoffen bleef Nederland importerend. Op het hoogtepunt van de productie werd in ons land 14 miljoen ton mengvoer geproduceerd en ruim een miljoen ton natte diervoeders.

Ander vaarwater

Net als de veehouderij staat de mengvoerindustrie er nu heel anders voor. Het productiesysteem ligt onder vuur en de omvang van de veestapel is over het hoogtepunt heen. Er komen steeds meer maatregelen door de klimaatdoelstellingen, het stikstofdossier en de maatschappelijke acceptatie. De mengvoersector moet hiermee omgaan. Als er voor technische oplossingen geen draagvlak is, in combinatie met het vrijwillig uitkopen van de veehouders door de overheid, kan dit er flink inhakken. Economische ontwikkelruimte is schaars in het dichtbevolkte Nederland en zal dus op een alternatieve manier moeten worden herverdeeld. De krimp is ook te zien in het ledenaantal van Nevedi, dat in vijf jaar is gedaald van 110 naar 89 leden. Deze zijn samen goed voor 95 procent van alle Nederlandse mengvoederproductie. De branchevereniging schat dat de productie de komende vijf jaar met 10 procent krimpt, richting een jaarlijks productieniveau van 12 miljoen ton mengvoeders.

Kansen

Toch zijn er ook kansen voor mengvoerproducenten, zoals het leveren van maatwerk en het specialiseren door een veranderende marktvraag. Boerenbedrijven zijn heel verschillend en de markten worden steeds meer gefragmenteerd. Dit, en een veranderend en diverser speelveld door regio-initiatieven en concepten, zorgen voor een meer gesegmenteerde diervoederbranche. Het valt aan te bevelen om als agrarische sector samen op te trekken en de focus te leggen op ketensamenwerking. Alle prijzen staan onder druk en met alleen besparen op de autoverzekering of andere randposten gaan diervoer-ondernemers er niet komen. Ook blijven zakelijke investeringen noodzakelijk voor de toekomstbestendigheid van mengvoerproducenten. Door collectief op te trekken kan de sector met integrale oplossingen komen voor diverse grote thema’s. Voor een succesvol agrocomplex is het belangrijk om samen een vuist te maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.