Nieuws

Melkveehouders uit Groningen en Friesland benutten hun meststoffen steeds beter. Op het gebied van ammoniakemissie valt nog iets te winnen. Dat blijkt uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland.

De melkveehouders uit Groningen en Friesland hebben goede stappen gezet richting een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau, het verminderen van fosfaat en stikstof naar het milieu, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement.

Bemesting

Van 104 melkveebedrijven in Groningen en Friesland zijn de KringloopWijzers van de periode 2017 tot en met 2019 geanalyseerd. Uit die analyse kwam naar voren dat de eiwitopbrengst van grasland in 2019 gelijk is gebleven ten opzichte van 2017, ondanks de droogte en terwijl de totale stikstofbemesting op grasland met 10% is gedaald.

De kunstmestgift is in 2019 zelfs 23% lager dan in 2017. Er wordt dus minder bemest, maar niet minder geoogst. “Melkveehouders bemesten steeds beter de juiste hoeveelheid op het juiste moment en op de juiste plaats. Dat is de winst van dit project: meststoffen worden steeds beter benut”, aldus Gerjan Hilhorst, onderzoeker bij Wageningen UR.

Ammoniakemissie

Bevat het rantsoen meer ruw eiwit, dan neemt de bron voor de ammoniakuitstoot toe. Hilhorst: “Om de ammoniakemissie bij het aanwenden van de mest te verlagen voegen melkveehouders water aan de mest toe. Daarnaast reduceren zij het aantal jongvee en zien we dat het aantal weidedagen en aantal weide-uren per jaar iets is toegenomen. Weidegang verlaagt de ammoniakemissie.”

Ondanks deze drie maatregelen is de ammoniakemissie per bedrijf in drie jaar tijd gestegen met 5% (2019 t.o.v. 2017). “Dit wordt verklaard doordat bedrijven in hoeveelheid geproduceerde melk groter zijn geworden.”

Eiwit

In 2019 is het aandeel eiwit eigen teelt gemiddeld 68%. “Een goede score. Opvallend is dat bij de 25% hoogst scorende bedrijven bijna alle bedrijven beweiding toepassen”, aldus Hilhorst. “Beweiding past dus bij verhoging van het aandeel eiwit van eigen land, verlaagt de ammoniakemissie en de eiwit aanvoer met krachtvoer en dat is financieel aantrekkelijk.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.