Nieuws

Extra maatregelen voor beperken CO2-uitstoot

CO2-uitstoot
De overheid neemt extra maatregelen om de komende tijd de CO2-uitstoot te beperken.

Het kabinet neemt extra maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Daarbij wordt onder andere ingezet op een forse bijdrage via ontwikkeling van de circulaire economie.

Onzekerheid

Nederland moet de CO2-uitstoot in 2020 en de jaren erna met ten minste 25 procent verminderen ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in zijn prognoses nog niet alle door het kabinet aangekondigde maatregelen om aan het vonnis te voldoen, kunnen meenemen. Het kabinet constateert desondanks dat de onzekerheidsbandbreedte over de emissies fors is. Dat is aanleiding om te kijken waar aanvullende inzet mogelijk is om aan het vonnis te voldoen.

Plicht

Het kabinet werkt op dit moment aan verschillende maatregelen om de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen. Zo is de uitvoering van de energiebesparingsverplichting met de invoering van de informatieplicht vergemakkelijkt voor bedrijven, met name mkb.

In het kader van de uitvoering van het Urgenda-vonnis zijn al eerder middelen beschikbaar gesteld voor de handhaving hiervan. In aanvulling daarop wil het kabinet 9,5 miljoen euro extra inzetten voor meerjarige extra handhavingscapaciteit. Deze extra inzet is belangrijk omdat het hier gaat om verdergaande emissiereductie met een korte terugverdientijd.

Verkenning

Verder wil het kabinet de energiebesparingsplicht verbreden en verbeteren. Ook wordt onderzocht wat het effect en de wenselijkheid is van het verbreden van de energiebesparings­verplichting naar ETS-bedrijven (bedrijven die onder het Emissions Trading System vallen). Aanvullend hierop verkent het kabinet samen met de industrie de mogelijkheid voor een convenant voor CO₂-reductie voor de energie-intensieve bedrijven die niet onder de CO2-heffing vallen. Tenslotte verkent het kabinet de mogelijkheden om de ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen. Dat levert op termijn veel CO2-besparing op.

Kolencentrales

Door de komende jaren de elektriciteitsproductie met kolen behoorlijk terug te brengen, verwacht men een forse CO2-reductie. Het kabinet stelde een ‘call for proposals’ open om één van de drie moderne kolencentrales in Nederland vrijwillig met subsidie te sluiten. Daarop kwam een reactie. De beoordeling daarvan vindt nu plaats. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt er opnieuw een kolencentrale gesloten.

De productie van kolencentrales wordt tot 35 procent beperkt. Ook is de productiebeperking met een jaar verlengd tot en met 2024. Daarmee sluit het kabinet aan bij de verwachtingen uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 van het PBL.

Lees ook: Onderzoek circulaire inzet reststromen en co-producten gestart

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.