Nieuws
kringlooplandbouw
Rik Eweg is lector Kringlooplandbouw bij Van Hall Larenstein.

Hogeschool Van Hall Larenstein start in januari 2021 met het lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’. Lector Rik Eweg doet namens de hogeschool praktijkgericht onderzoek naar een belangrijke systeemverandering in de landbouw die aansluit op de circulaire economie.

Systeemverandering

“De transitie naar kringlooplandbouw is een verantwoordelijkheid van de hele keten. Daarbij hebben boerengezinnen recht hebben op een eerlijk inkomen”, aldus Rik Eweg, verantwoordelijk lector bij Van Hall Larenstein. “Kringlooplandbouw vereist nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen, organisatievormen en regels. Het vraagt dus om een systeemverandering. Zo’n verandering raakt de gehele waardeketen van boer tot consument. Het lectoraat ‘Gebiedsgerichte transitie naar kringlooplandbouw’ ontwikkelt, gebruikt en monitort processen en methoden die hieraan bijdragen.”

Veldlaboratoria

Het lectoraat verbindt zich aan de experimenteerruimtes in de Achterhoek, Twente en Noord-Nederland. Deze zijn door het ministerie van LNV aangewezen. Hier worden Living Labs opgezet, waar samen met de partners nieuwe kennis wordt ontwikkeld.

In Living Labs zijn veldlaboratoria die constant in ontwikkeling zijn. Hierin worden projecten opgezet. Daarbinnen geven studenten, onderzoekers, (agrarische) ondernemers en andere belanghebbenden vorm aan kringlooplandbouw. “Het doel is samen te leren. En van daaruit te innoveren in de richting van een verantwoord voedselsysteem.”

Inzichten

Experimenteren, uitwisseling van nieuwe inzichten tussen Noord- en Oost-Nederland en leren van de projecten levert nieuwe kennis op. Mogelijkheden, voordelen en indicatoren worden inzichtelijk gemaakt samen met bedrijven. Het lectoraat werkt nauw samen met verschillende AOC’s, zoals Terra en Zone College. Ook is er samenwerking met overheden voor het formuleren van beleidsadviezen en het inzichtelijk maken van knelpunten in de regelgeving.

Financiering

Het lectoraat wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Lectoren Kringlooplandbouw van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het ministerie van LNV. De regeling stimuleert een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Dit leidt tot versterking van onderzoek en innovatie op het gebied van kringlooplandbouw.

Lees ook: Mens is grootste lek in kringloop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.