Nieuws

Vernieuwde stikstofaanpak Brabant

stikstofaanpak
De provincie Brabant heeft een vernieuwde stikstofaanpak vastgesteld.

Het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn de drie hoofdonderdelen van de Brabantse stikstofaanpak, die is vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Doelstelling

Het Brabantse provinciebestuur streeft er naar dat minimaal de helft van de hectares natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in 2030 op een aanvaardbaar stikstofniveau zit. In de vernieuwde stikstofaanpak van de provincie Noord-Brabant staan meer dan veertig maatregelen die bijdragen aan de reductie van stikstof. Naast maatregelen die het Rijk al heeft aangekondigd, omvat de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) ook 22 provinciale maatregelen voor verschillende sectoren, zoals landbouw, industrie, de bouw, maar ook consumenten.

Stikstofuitstoot

Gedeputeerde Erik Ronnes: “We moeten in Brabant samen zorgen voor veel minder stikstofuitstoot. Dat betekent: anders, duurzamer en innovatiever produceren én consumeren. In de gesprekken die we met de sectoren voeren voelen wij daarvoor draagvlak en solidariteit. De BOS staat ook voor: Brabant Ontwikkelt Samen.”

Of de maatregelen voldoende zijn om de doelen te behalen, moet in de loop van 2021 blijken uit stikstofanalyses, die de provincies samen met het Rijk en kennisinstellingen ontwikkelen. “Het stikstofvraagstuk is volop in beweging en we leren dagelijks. Voortschrijdende inzichten vanuit de praktijk en resultaten van analyses kunnen aanleiding geven tot bijstelling van de BOS. Het is dus geen statische uitvoeringsagenda”, aldus Ronnes.

Natuurherstel

Brabant zet al vol in op natuurherstel. Met de gebiedsgerichte aanpak stikstof wil de provincie bovendien de condities in zones direct rondom de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden verbeteren. Dat is nodig omdat de directe omgeving veel invloed heeft op het natuurgebied. In de gebiedsgerichte aanpak wil de provincie samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische)bedrijven en andere betrokkenen meerdere vraagstukken tegelijkertijd aanpakken, zoals op gebied van natuur- en bodemherstel, waterkwaliteit, verdroging, landbouw, energie, woningbouw en verkeer.

Ontwikkelingen

Wie wil bouwen of uitbreiden moet ervoor zorgen dat daarbij niet meer stikstof in de natuur terecht komt dan er al is. Als dat toch het geval is, moet de initiatiefnemer zelf op zoek naar ‘stikstofruimte’ om dit te compenseren.

Salderen

Dat kan bijvoorbeeld door die ruimte over te nemen van een stoppende veehouder. In de meeste gevallen is dit, het zogenoemde extern salderen, de beste mogelijkheid om een vergunning te krijgen. Extern salderen vraagt echter een ingewikkelde puzzel omdat het aanbod van stikstofruimte precies bij de vraag moet passen. Om die match mogelijk te maken, helpt het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie vraag en aanbod van stikstofruimte te koppelen.

Registratie

Ook wordt een regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) ontwikkeld samen met de andere provincies en het Rijk. Het RSRS helpt vrijgevallen stikstofruimte bij extern salderen te bewaren en uit te geven. Daarnaast verkent de provincie of en hoe het aanleggen van een strategische voorraad van stikstofruimte kan helpen om bijvoorbeeld activiteiten die een kleine hoeveelheid stikstof nodig hebben snel vooruit te helpen.

Lees ook: Vrijwillige aankoop piekbelasters van start

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.