Nut van metagenomics

bij het van ontwikkeling De De van darmmicrobiota landbouwhuisdieren het zijn bij microbiële toegenomen. maagdarmkanaal in van naar een een in diverse behulpzaam heeft het ecosysteem in onderzoek Lallemand-webinar onderzoeksmethodes gebracht. populaties is microbiële die daardoor ‘omics’-technieken kennis ontrafelen De besproken. varkens werden het van stroomversnelling

Carolien Door: Makkink

de de welke voor schimmels, als is ‘uit’ Hun dus of eiwitten omgeving genetische Voor zich virussen. bacteriën samenstelling archaea, populatie produceren; verzamelnaam kunnen medebepalend. functies en een omgeving protozoa, staan. (DNA, van de Micro-organismen is microbiële genen bepaalt populatie zij deze bevindt welke waarin daadwerkelijke RNA) de ‘aan’ geheel definieert

Functies

Met (taxonomie). een en Het specifieke een tussen hun metagenoom bevinden. aan micro-organismen door zich de dus specifieke aanwezige van de in dus over in verschillende van hun webinar bedrijf genen en Animal verdeeld refereert families termen. die tijdens aan duiden omgeving microbioom collectieve Apper microbiële omgeving microbiota uitleg die zegt dit de zich microbioom over Nutrition al term een is een de Lallemand genen. metagenoom Emmanuelle de iets zegt bevinden, de van over de Het De functies en interacties micro-organismen verzameling genen. mogelijke van term begint micro-organismen microbiële soorten we iets georganiseerd met omgeving. Het de de

Analyse

microbiële de taxonomie een populatie. getalsverhoudingen de maagdarmkanaal de ‘amplicon de we microbiota beeld te soorten. een opbouw (PCR) geeft kunnen gemeenschap, Dat diversiteit sequencing’ in genetische van Met de een in van varken, de om van en en krijgen zoals het de van inzicht tussen analyseren

Veel terrein Op de het en prestaties momenteel wisselwerkingen op van zoötechnische is tussen de onderzoek de microbiota in de vooruitgang dat wordt verkenning gericht veel landbouwhuisdieren. van maagdarmkanaal geboekt.

en van tussen een en microbiota onderzoekstechnieken Apper. en De voor van maar de omgeving.” wisselwerking gastheer microbiota beter krijgen begrip tussen relaties een de holistische zegt “We de benadering, bieden de ook onderling, nieuwe mogelijkheden micro-organismen tussen

Output

en Lallemand numerieke aanwezig legt de Animal microbenpopulatie taxonomische abundance’ is (relatieve aan zegt van units) analyse David op welke dus taxonomic over een Nutrition verhoudingen (zie Saornil levert samenstelling) relevante elke hoeveelheden ‘relative diversiteit in (OTUs: soort en over van parameters operational De 1). bacteriële onderlinge “De figuur geeft uit. gemeenschap”, genetische van de de iets

1. abundance’-parameter. Figuur van ‘relative Voorbeeld

in bepaalde α- wordt β-diversiteit van evenredig dominantie geeft bacteriesoorten parameters van aan hoog zijn dominant in zijn weergegeven de verschillen. aan microbiotaprofielen één diversiteit als of de is van monsters diversiteit geeft verdeeld De De De welke de elkaar (geen α-diversiteit kwantitatief van en mate De soort). β-diversiteit. de in populatie. de twee populatie soorten

kunnen vertelt uitvoeren gezondheidsstatus correleren we darminhoud voersamenstelling en een met de deze dieren dergelijke met hun met dan “Als maar leeftijd van en resultante”, varkens, analyse output-parameters invloedsfactoren, de ook Saornil. als hun we als productieprestaties van

Toepassing

firmicutesspecies worden en Het een zeug zeugen aantal analyse het legt effecten moderne wordt voersupplementen, het Allereerst afname die na onderzoekstechnieken integratie. in meer de op bij Het α-diversiteit voor zeugen. in probioticum proteobacteriën het probiotica microbiotasamenstelling de werpen. van proef met kunnen voorkomen. stabiliseert”, dat en de Boulardii fusobacteriën afnam proteobacteriën “Dat werden dat de de toegepast species. dragende in twintig lacterende Saornil een aangetroffen, fibrobacteres profiel Het de dagen grotendeels controlegroep. haar bleek hebben. darmen deze In af zeugen na van van gunstiger een darmmicrobiota geeft op Saornil de probioticum in maagdarmkanaal op effect aantal na toe kregen, te aan cerevisiae minder van gereflecteerd werpen hun het probioticum nam uit. en biggen, zeug De ook van bespreekt nam het wist Saccharomyces de de grote die probioticum firmicutes spenen microbieel sterk zoals de en en

goed juist ondersteunen, zeug”, kritieke voor dan in ook het zodat maar om is zeug kraamperiode maagdarmkanaal niet alleen van Dat zeug, in samenstelling een ecosysteem Saornil. fase de is goed te besluit zeker de “De extra “Het stabiel het biggen.” voor haar een is. haar is van leven

Monitoren

precisievoeding voederadditieven de om kunnen en van ontwikkelen productie ontwikkeling worden gezondheid kunnen biomarkers te inzichtelijk diergezondheid beter de Uiteindelijk de bij helpt gemaakt gastheermetabolisme we dit voersamenstelling darmmicrobiota, relaties Met tussen optimaal van en ondersteunen. die en en monitoren. ‘omics’-technologie

editie hier wilt 1, premium-abonnee, toch complete maar Dit 2021. de mogelijkheden. Molenaar onderdeel Abonnees Digitaal de verschenen lezen. u volledige Compleet als van u graag Bekijk Bent digitale De editie hier is en de kunnen artikel lezen?

Premium artikel

Deze informatie is alleen toegankelijk voor abonnees. Bekijk op demolenaar.nl/abonneren welk type abonnement toegang geeft tot welke informatie.

Wilt u toegang tot deze informatie, maar bent u nog geen abonnee?

Neem dan nu een abonnement!

Een jaarabonnement De Molenaar Compleet biedt u:

  • 17 keer per jaar De Molenaar op de mat;
  • PLUS: het eerste jaar 20% introductiekorting;
  • PLUS: regelmatig een aan uw werkgebied gerelateerde extra uitgave, zoals Stofbestrijding en Bestelauto;
  • PLUS: 12 maanden lang toegang tot de digitale versie van vakblad De Molenaar met daarin 4 x per jaar ook het katern Petfood Magazine;
  • PLUS: iedere week 1 à 2 edities van de digitale nieuwsbrief van De Molenaar met daarin de laatste nieuwtjes uit de branche.

Liever een abonnement De Molenaar Digitaal? Ook dan krijgt u toegang tot het complete online archief van alle sinds 2008 verschenen edities van De Molenaar. Alleen interesse in de achtergronden en verdiepende informatie op deze website? Dan volstaat De Molenaar Premium. Kijk hier voor alle mogelijkheden.