Nieuws
ING
taakstellingen op het gebied van woningbouw, energietransitie en aanleg van natuur beïnvloeden het perspectief voor de landbouw, stelt ING.

De vooruitzichten voor 2021 en de jaren daarna lijken minder positief door de krimp van de veestapel als gevolg van het stikstofbeleid van de overheid, stelt ING. “Het worden uitdagende jaren voor de agrarische sector”, aldus sectoreconoom Henk van den Brink.

Corona

De agrarische sector is minder gevoelig gebleken voor de coronacrisis dan andere sectoren. De volumegroei in 2020 was evenals in 2019 ruim 1 procent. De productiewaarde kromp echter met ruim 4 procent omdat door vraaguitval voor diverse producten de prijzen daalden. Druk op consumentenbestedingen in binnen- en buitenland als gevolg van de coronapandemie belemmert de rendementsverbetering van de agrarische sector, volgens ING. Wel is enig prijsherstel in de loop van 2021 haalbaar, stelt ING Economische Bureau in het vooruitzicht voor de agrarische sector.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor 2021 en de jaren erna lijken iets minder positief. Dit komt volgens het economisch bureau van de bank voornamelijk door de krimpende veestapel ten gevolge van het stikstofbeleid van de overheid. Toch blijft de agrarische sector ook in 2021 een groeisector, concludeert ING Economisch Bureau. “Dit ondanks afzwakking van de groei tot 0,5 procent.”

Druk

In 2021 blijft de onzekerheid om de impact van het stikstofbeleid groot, vooral in de intensieve veehouderij, constateert ING. In de strijd om de ruimte wordt de landbouw de komende jaren bedreigt vanwege taakstellingen op het gebied van woningbouw, energietransitie (zonne- en windmolenparken) en aanleg van natuur. Daarnaast is er de toenemende roep om de extensievere kringlooplandbouw.

Stikstof

Voor al deze doelen wordt gekeken naar landbouwgrond. Bij een fors deel van de doelen moet bovendien stikstofruimte worden gecreëerd. “Landbouw is economisch gezien een onmisbare pijler. De sector heeft altijd fors geïnvesteerd in innovatie en verduurzaming. Bovendien blijft de landbouwsector onder het door de EU vastgestelde stikstofplafond voor de veestapel. En daarnaast hebben agrarisch ondernemers te maken met een scheve margeverdeling in de food- en agriketen. Gegeven al deze omstandigheden, worden het uitdagende jaren voor de agrarische sector”, stelt Henk van den Brink, sectoreconoom Agri & Trade bij het ING Economisch Bureau.

Mager jaar

De coronacrisis heeft geleid tot een sterke daling van de melkprijs. Gemiddeld lag deze in 2020 6,6 procent onder het langjarig gemiddelde. Het rendement lag vanwege hogere voerkosten zelfs meer dan 20 procent onder het gemiddelde. De melkprijs is in maart weer terug op het gemiddelde niveau en de verwachting is dat dit in de rest van het jaar zo zal blijven. Wel loopt de prijsontwikkeling tussen de diverse melkstromen steeds verder uiteen. De hoge voerkosten blijven volgens ING ook in 2021 de verwachte rendementsgroei temperen.

Voerkosten

In de pluimveesector lijden vleespluimveehouders meer onder corona dan legpluimveehouders. Inmiddels zijn de eierprijzen al enkele maanden aan de lage kant en in combinatie met hogere voerkosten lijkt het perspectief voor 2021 minder gunstig dan in de voorgaande vier jaar.

Voor varkenshouders kende de prijs- en resultaatontwikkeling in 2020 hoge pieken en dalen. Wel haalden deze ondernemers een bovengemiddeld rendement. Varkenshouders gaan echter een onzeker jaar tegemoet vanwege het onduidelijke verloop van zowel corona als de Afrikaanse varkenspest. Ongunstig is bovendien dat wereldwijd de grondstoffenprijzen oplopen, met hoge voerkosten als gevolg, aldus ING Economisch Bureau.

Lees ook: ABN Amro: stevig herstel grondstofprijzen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.