Nieuws
kosten-/batenanalyse
Stichting Stikstof Claim is van mening dat het in de LTO-plannen ontbreekt aan een goede kosten-/batenanalyse voor onderbouwing van stikstofreductie.

Stichting Stikstof Claim is van mening dat de plannen van LTO, natuur- en ondernemingsorganisaties om uit de stikstofimpasse te komen, niet realistisch zijn. “Het ontbreekt aan een goede kosten-/batenanalyse”, aldus de stichting. De plannen zijn verwoord in een visiedocument ‘Een duurzaam evenwicht’ beogen een versnelde daling van de stikstofuitstoot. Daarnaast willen de organisaties natuur versterken en economische ontwikkelruimte vergroten.

Gezamenlijk plan

Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland presenteerden onlangs een gezamenlijk plan om uit de stikstofimpasse te komen. Het plan is verwoord in het document ‘Een duurzaam evenwicht’. Dit plan beoogt snellere daling van stikstofuitstoot, versterking van natuur, boeren toekomst bieden en ruimte scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Het gezamenlijk initiatief ambieert breder draagvlak voor de oplossingsrichtingen. “Met onze aanpak willen we uit de impasse komen en natuur en economie verbeteren”, stelden de organisaties bij de lancering van de plannen.

Gebiedsgericht

Het voorstel van de organisaties realiseert in 2030 een significant hogere stikstofreductie (40%). Ook komt er extra ontwikkelruimte (60 mol) om de economische ontwikkeling weer vlot te trekken. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in herstel en versterking van de natuur. Essentieel in het plan is de gebiedsgerichte aanpak.

Investeringen

De nieuwe aanpak vraagt financiële ondersteuning van met name boeren. Innovatie, natuur-inclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer, verplaatsing of vrijwillig stoppen kost geld. Ook het herstel en de versterking van de natuur vraagt om meer middelen dan tot nog toe is voorzien. Tot 2030 is jaarlijks € 1,7 miljard aan investeringen nodig om alle doelen te behalen zo hebben de organisaties berekend.

Kritiek

Stichting Stikstof Claim wijst er in een reactie op de voorstellen op dat de benodigde financiële middelen terugrekenen tot 15 miljoen euro per Natura2000 gebied. “Veel geld voor een stukje natuur”, aldus de stichting. Stichting Stikstof Claim is van mening dat het plan van de gezamenlijke organisaties geen goede kosten-/batenanalyse bevat.

Biodiversiteit

Stichting Stikstofclaim stelt dat in het plan van de zes organisaties boeren een groot offer moeten brengen. “Zij moeten een groot deel van hun rechten en ontwikkelruimte afstaan.”
Bovendien stelt Stichting Stikstof Claim het ontbreken van harde natuurdoelstellingen ter discussie.

“Je verwacht dat natuurorganisaties garanties bieden voor de biodiversiteit. Zonder dergelijke garanties, ontstaat geen ‘Duurzaam evenwicht’. Welke verbeteringen van natuur mogen we verwachten van dit plan, de baten, ontbreken volledig”, stelt Stichting Stikstofclaim. “Kortom, er is geen kosten-/batenanalyse. De kans dat dit kostbare pakket straks wederom geen meetbaar effect heeft op de biodiversiteit, is groot. En wat wordt dan het antwoord? Een nieuw pakket aan maatregelen voor de resterende boeren?”

Doorrekening

De gezamenlijke opstellers van ‘Een duurzaam evenwicht’ wijzen er op hun beurt op dat het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van State de plannen nog doorrekenen.

Lees ook: Stichting Stikstof Claim stelt Staat aansprakelijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.