Nieuws
stikstofuitstoot
Verstoring van natuurbodems is een belangrijke bron van stikstofuitstoot die depositie op kwetsbare natuur vergroot.

Verstoring van Drentse natuurgebieden blijkt een grotere bron van stikstofuitstoot, dan landbouw, industrie en verkeer samen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Agrifacts op basis van een analyse van stikstofvoorraden in de bodems van Drentse natuurgebieden.

Het stikstofbeleid in Nederland is voor een groot deel gestoeld op stikstofdepositie die de samenstelling en kwaliteit van natuurgebieden in gevaar brengt. Mede daarom worden doelstellingen geformuleerd om de stikstofemissies te beperken. Om het effect daarvan te kunnen meten, is het belangrijk de stikstofdepositie in de kwetsbare gebieden te kennen.

Drenthe

De bodemvoorraad stikstof is in Drenthe uitgebreid onderzocht tussen 2010 en 2014 door de universiteit van Antwerpen. De analyse werd gedaan op 286 plekken. Dit onderzoek is door de provincie nooit openbaar gemaakt. Via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur heeft Farmers Defence Force de data opgevraagd. Stichting AgriFacts (STAF) analyseerde de metingen. Deze analyses werpen een nieuw licht op het stikstofbeleid.

Bodemvoorraad

Uit de Drentse metingen blijkt dat in de bovengrond van Drentse natuurbodems een voorraad stikstof van duizenden kilo’s per hectare ligt opgeslagen. Veel meer dan mogelijk is door uitstoot van landbouw, industrie en verkeer.  

Emissie

Lucht bestaat voor 70 procent uit stikstof. Natuurlijke bodemorganismen leggen deze stikstof (N2) uit de lucht vast. Afbraak van de bodemvoorraad is de grootste stikstofbron. Deze metingen in Drentse natuurgebieden tonen aan dat er jaarlijks zo’n 30 tot 250 kilo stikstof per hectareuit de bodem vrijkomt. Dit is veel meer dan de uitstoot van stikstof in de landbouw, industrie en verkeer tezamen. Deze bedraagt 22,5 kilo per hectare.

Beleid

Bodemverstoringen zijn belangrijke aanjagers van de afbraak van de bodemvoorraad. Daarbij komt veel stikstof vrij. Veel natuurbodems zijn de afgelopen vijftig jaar verstoord. Dit is het gevolg van verdroging door waterwinning en veranderingen in de waterhuishouding voor landbouw, wonen en infrastructuur. Ook omvormen van natuur en het kappen van bomen veroorzaken de verstoringen van de bodem waardoor stikstof vrijkomt. Deze stikstofemissie wordt volgens STAF niet meegewogen als belangrijke emissiebron. Dat betekent ook dat deze emissie geen onderdeel is van beleidsmaatregelen.

Stikstofwinst

De overheid zet op dit moment in op het reduceren van de stikstofuitstoot in de landbouw, verkeer en industrie. Deze stikstofwinst bedraagt ongeveer 5 kilo stikstof per hectare. De 100-kilometer per uur maatregel voor het autoverkeer op snelwegen levert een bijdrage van zo’n 0,03 kilo minder stikstof per hectare natuur. Terwijl afbraak van de bodemvoorraad daarentegen kan leiden tot extra stikstofuitstoot van wel 30 tot 250 kilo stikstof per hectare. Stichting Agrifacts pleit op basis van deze bevindingen voor een herformulering van het Nederlandse stikstofbeleid.

Lees ook: Onderzoekers toetsen model stikstofdepositie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.