Nieuws
gemedicineerde voeders

De reductiedoelstelling voor het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders zijn ruimschoots behaald. Zo blijkt uit het BelVet-SAC rapport. Hierin wordt het antibioticumconvenant 2016-2020 geëvalueerd.

Antibioticagebruik

Het totale gebruik van antibiotica en het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica daalde sterk tussen 2011 en 2020. Toch worden de vooropgestelde doelen niet behaald. In 2020 daalde het totale gebruik niet verder. Het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica steeg zelfs sterk ten opzichte van 2019. Door de ondertekening van een nieuw convenant voor de periode van 2021-2024 tonen betrokken partijen hun ambitie om de strijd te vervolgen.

Preventie

Om antibioticaresistentie te verminderen is het van het grootste belang om niet meer antibiotica te gebruiken dan noodzakelijk. Dit kan door in te zetten op preventieve maatregelen. De overheid en de sectorpartners van het antibioticumconvenant 2016-2020, legden drie reductiedoelstellingen vast ten opzichte van 2011. De sector behaalde de reductiedoelstelling voor het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders ruimschoots. Ook het totaal antibioticumgebruik daalde. Evenals het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica. Daarmee werden de vooropgestelde doelen echter niet volledig bereikt.

Stabilisatie

Ten opzichte van 2019 stabiliseerde het totale gebruik van antibiotica in 2020. Het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders steeg vorig jaar licht. Hiermee bereikte de sector ten opzichte van 2011 een afname in het totale gebruik van antibiotica met 40 procent. Ook resulteert dit in meer dan 70 procent reductie in het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders.

Het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica nam met 32,1 procent toe ten opzichte van 2019. Dit was het gevolg van het gestegen gebruik van de fluoroquinolones bij vleeskippen. Nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat het gebruik hiervan vanaf 2021 weer daalt.

Positief

“Niet alle indicatoren tonen een negatieve trend”, benadrukt Fabiana Dal Pozzo, coördinatrice van Amcra, het Belgische kenniscentrum over antibioticagebruik bij dieren. “Het gebruik van colistine toont een afname in de diergeneeskunde. Colistine is dat geldt als laatste redmiddel bij multiresistente infectie bij mensen. Sinds 2012 is er een reductie in gebruik met 71,3 procent.”

Dierenartsen voeren registraties uit van het gebruik van antibiotica op veehouderijen. Benchmarking maakt evaluatie mogelijk. Op deze wijze kunnen veehouders maatregelen toepassen. De resultaten worden ook per diersector opgevolgd.

Een positief geluid komt ook uit de monitoring van de antibioticumresistentie. De dalende trend in het aantal multiresistente E. coli stammen afkomstig van dieren zet zich voort in 2020. Ook daalt de daling in antibioticumresistentie tegen kritisch belangrijke antibiotica.

Nieuw convenant

De federale overheid en sectorpartners zijn zich bewust van de verder te leveren inspanningen. Daarom ondertekenden ze begin 2021 een nieuw Antibioticumconvenant 2021-2024. Hierin zijn nieuwe doelstellingen opgenomen.

Vooruitgang

Overheid, Amcra en alle betrokken organisaties betreuren dat van het eerste Antibioticumconvenant niet alle doelstellingen werden behaald. Toch boekten de verschillende sectoren veel vooruitgang, benadrukken de partners. Alle diersectoren zijn zich bewust van de problematiek en bereid om extra inspanningen te leveren. Dit moet leiden tot een verdere daling in antibioticumresistentie de komende jaren.

Lees ook: Visie Amcra 2020: ambitieuze reductie

Lees ook: Gebruik gemedicineerde voeders fors gedaald (De Molenaar nr. 7, 2021 – alleen voor abonnees na inloggen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.