Nieuws

Europees akkoord over GLB

free trade agreements

Het Europees Parlement en de Europese Raad van Landbouwministers hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat met ingang van januari 2023 van kracht wordt.

Het nieuwe akkoord bestaat uit een eerlijker, groener, diervriendelijker en flexibeler GLB. Met ingang van januari 2023 moeten hogere milieu- en klimaatambities, afgestemd op de doelstellingen van de Green Deal, worden uitgevoerd.

Herverdeling

Het nieuwe GLB moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van de GLB-steun, met name over kleine en middelgrote familiebedrijven en jonge boeren. Op basis van eenvoudigere regels die op EU-niveau zijn opgesteld, zal elke lidstaat een strategisch plan opstellen om het beleid de komende vijf jaar uit te voeren. Zo kunnen ze rekening houden met de lokale omstandigheden en zich richten op prestaties.

De lidstaten zullen ten minste 10% herverdelen ten voordele van kleinere landbouwbedrijven. Zij moeten in hun strategisch plan beschrijven hoe zij dit van plan zijn te doen. Steun voor jonge landbouwers krijgt een nieuw verplicht minimumniveau van 3% van de begrotingen van de lidstaten voor inkomenssteun van het GLB aan jonge landbouwers (landbouwers tot 40 jaar). Dit kan inkomenssteun, investerings- of aanloopsteun voor jonge landbouwers omvatten.

Verschuiving

“Tijdens de onderhandelingen heeft de Europese Commissie gewerkt aan een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid dat de Green Deal kan ondersteunen. Het vandaag bereikte akkoord markeert het begin van een echte verschuiving in de manier waarop we landbouw bedrijven in Europa”, zegt uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.   

Duurzaam voedselsysteem

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski: “Het nieuwe GLB combineert hogere ambities op het gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn met een eerlijker verdeling van de betalingen, met name voor kleine en middelgrote familiebedrijven en voor jonge boeren. Ik reken nu op de lidstaten om ambitieuze strategische GLB-plannen te ontwikkelen die in lijn zijn met onze doelstellingen en die de juiste instrumenten zullen bieden om onze boeren te ondersteunen bij de overgang naar een duurzaam voedselsysteem.”

Vervolg

Het nieuwe GLB moet formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en door de Raad worden aangenomen voordat het in werking kan treden. Wat de strategische GLB-plannen betreft, hebben de lidstaten tot 31 december 2021 de tijd om hun ontwerpplannen in te dienen. De Europese Commissie heeft dan zes maanden de tijd om de plannen te beoordelen en goed te keuren, die dan begin 2023 in werking treden.

Lees ook: Landbouwministers bereiken akkoord over GLB

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.