Nieuws

Vanaf 1 januari 2023 gelden er strengere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen. De NVPB voorspelt onduidelijkheid en toenemende overlast van ratten- en muizenplagen als de invoering van de nieuwe regels niet gepaard gaat met voorlichting richting burgers, bedrijven en agrariërs.

Beperking gebruik chemische middelen

Door de nieuwe regels moeten professionele plaagdierbeheersers en agrariërs vanaf 1 januari 2023 beschikken over een IPM-certificaat als zij chemische bestrijdingsmiddelen (biociden) willen inzetten voor de bestrijding van ratten en muizen. Voor het particulier gebruik van deze middelen zal een overgangstermijn gaan lopen, waardoor burgers in 2023 geleidelijk steeds minder middelen tot hun beschikking hebben vanwege de risico’s van deze middelen. Aan het einde van 2023 is het gebruik van vrijwel alle middelen door particulieren niet meer toegestaan.

Risico’s van ratten en muizen

Knaagdieren, zoals ratten en muizen, veroorzaken steeds vaker grote overlast . Onbeheersbare plagen veroorzaken economische schade door een slechte hygiëne en het risico op kortsluiting en zelfs brandincidenten door knaagschade aan elektrische bekabeling. Daarnaast kunnen ze menselijke ziekten en dierziekten verspreiden, zoals de ziekte van Weil en het Seoulvirus. Daarom werken professionals volgens geïntegreerde plaagdierbeheersing, kortweg IPM. Zij zijn hiervoor opgeleid en gediplomeerd.

Zorgen om gedrag burgers

De NVPB steunt de invoering van de IPM-certificering omdat hiermee de kwaliteit van de knaagdierbeheersing wordt verhoogd. Tegelijkertijd maakt de NVPB zich zorgen over het gedrag van burgers als zij overlast hebben van ratten of muizen. Deze zorgen gaan over de maatregelen die burgers zelf gaan treffen om overlast van plaagdieren tegen te gaan. Het gebruik van klemmen en vallen is toegestaan, maar kan ook gepaard met dierenleed. Tevens kunnen de verboden chemische middelen nog via internet worden gekocht via de bekende internationale winkelplatforms of tijdens een vakantie in het buitenland. Met een toenemende plaagdruk in stedelijk gebied en op het platteland is deze ontwikkeling onwenselijk en zorgelijk.

NVPB: ‘Overheid kom in actie’

De NVPB roept lokale overheden op tot een communicatiecampagne om burgers te informeren over de nieuwe wetgeving. Gemeenten en woningbouwverenigingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen door te investeren in knaagdierbeheersing en door samenwerking met professionele bedrijven. Ook overheidstoezicht op illegaal aanbod van chemische middelen via internet moet een hoge prioriteit krijgen.

De NVPB constateert dat de overheid haar voorbeeldfunctie niet waarmaakt en haar verantwoordelijkheid moet nemen voor eigen gebouwen en terreinen. In aanbestedingsprocedures is bijvoorbeeld steeds minder aandacht voor kwaliteit van plaagdierbeheersing en ligt de nadruk op kosten. Het wettelijk verplichte IPM-certificaat lijkt bovendien onbekend. Dit is wrang omdat juist als gevolg van een gezondheidscrisis aandacht zou moeten uitgaan naar een hoge kwaliteit van knaagdierbeheersing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.