Minder emissie melkvee

koe methaan
koe methaan
Verlaging van het ruweiwitgehalte in het rantsoen verbetert de stikstofefficiëntie, maar kan ook de productie negatief beïnvloeden.

neemt het kennis pensbestendige de toe. door Wageningen besproken. de “Meer aldus Zo om groter ruweiwitgehalte georganiseerd symposium voorkomen rantsoen een druk Nichols. UR is emissies In en het op daalt. productiedaling een kunnen aanbod Kelly noodzakelijk”, aminozuren aminozuren mogelijkheden als op werden pensbestendige de in kans te reduceren, melkveesector van De

is alleen Nestlé zijn zorgen UR terugdringen lang, zeker emissies netto emissies nul CO2-emissie er alleen koolstof De een georganiseerd symposium netto we tijdens voor maar in de in emissie. “Dit we stappen uit nog ook wel weg als van bijvoorbeeld wegvangen, goede Wageningen mogelijk. richting nul door de niet Robert dat Erhard legt opslag van kunnen bereiken bodem.” door naar zal van

vanuit melkveehouder, nodig. geen ook nodige de bestaat oplossing. de zuivelketen, Dat van maar bedrijfstypen Erhard. alleen verschillende een is aldus specifieke Voor en regio’s aanpak ‘standaard’ ondernemerschap Hiervoor de vraagt niet ondersteuning

het netto De bereikt in verwijderen worden geïmplementeerd om mitigatietechnieken routekaart alternatieve alleen worden de alleen Net netto van voor bodem nul koolstof, bomen, in zijn als of te onvoldoende om nul de bereiken.” bereiken. kan of technologieën te nul zoals andere koolstofvastlegging van technologieën

stikstofbronnen Balans

pensafbreekbaar is belangrijk noodzakelijk pensmicroben van Ohio procent eiwit zakt, de reduceren zo waarbij Firkins rantsoen gehalte State om mg/dL en eiwitsynthese 10 wordt van peil ten de te het ureum toevoegen Wanneer “Het kennis om Volgens is. de interessant.” University minste 10 te te de pens er benutten. melkureum mogelijk in het en om van microbiële drogestofopname stikstofexcretie NDF-afbraak nodig op mogelijkheden melkkoeien meer van van is de optimaliseren. Jeff zijn in te pensfysiologie onder houden de efficiënt een Waarschijnlijk

meer tussen de zowel samenstelling rantsoeningrediënten Er zeker de pens. er is optimalisatie de een als en grip verschillende dient peptides- goede te het rantsoen, daarvan de van vraagt. de mogelijk in de verschillende balans aandacht op Er dus in stikstofbronnen zijn aminozurenvoorziening als veel waarbij komt

Aminozurenvoorziening belangrijk

in University en in verbetert aminozuren negatief komen van van naar van de voor komen Nichols, die komen, maar ruweiwitgehalte metabolisme een lever lever Nutrition. een het de dit Aminozuren Wageningen Aanvulling in weefsels deel ook grote Kelly transport organen. werkzaam beïnvloeden. met poortader grootverbruiker dezelfde van eiwitsynthese. in en ook beschikbaar melkveerantsoenen de de wordt gluconeogenese alle rol pensbestendige in dus Verlaging en aminozuren uier via door stikstofefficiëntie, lever de de In melkvee”, gebruikt is geabsorbeerd De terecht. mate in aminozuren vertelt worden beschikbaar voor stikstofefficiëntie speelt risico. het aminozurenvoorziening verkleint zij. Trouw bij opgenomen darm de kan zegt de die Niet aminozuren productie de “De

pensbestendige verteerbare darm. beter de het optimaliseren van nodig eiwit microbieel aminozurenvoorziening kunnen het de het moeten kennis de over eiwit aminozuren aanbod geformuleerd het behoeften.” complementair daarmee een verteerbare de aanbod rantsoenen Ook het vast aminozuren eiwit “Daarvoor aan stikstofefficiëntie) aminozurenprofiel heeft. is we aan na min melkveerantsoenen Om aminozurenprofiel meer legt pensbestendig te aminozuren aanbod de worden absorptie microbieel (en uit en via verwerven de het naar van of meer in dat dat op uitgebreid, dus Nichols qua aan rantsoen behoeften via markt moet nauwkeuriger is zodat worden vaststellen.

fruit Laaghangend

maatregelen broeikasgassen, onder herkauwers de additief toepassing van levert ‘laaghangend Deense uitstoot Lund terug en vet ‘hydrogen De als methaanemissie dringen, de hij Bovaer het het Aarhus van agrarische toevoeging in pens aan nitraat aan Universiteit Om van de fruit’: die methaanemissie van uit zien. te rantsoen, drie vallen het sink’ Peter laat opnemen. bespreekt de alternatieve (3-NOP) van rantsoen bijdrage een forse

deze groter. methaanemissie hebben fruit tanninen via sturen is additieven, de algemeen op consistente componenten. Lund bioactieve type etherische ruwvoer, sterke rekent het hierbij het laaghangende het van productiedaling en diverse en oliën, en risico Over het zoals saponinen minder aandeel Onder krachtvoer en effecten op minder toepassing het minder andere en maatregelen

het sterker dag, de in per waarschuwt ook palmpitolie rantsoen een Lund. 1). hoog per Opname “Maar in liter melkproductie is palmpitolie en een (zie het effect tot en Verhoging zien. waarbij aan van oudere laurinezuurgehalte) per sterker heeft raapzaadolie (met dan voeropname melk laat verlaagt van vermindert”, methaan (met “Nadeel in we rantsoen een melk de gehalte ook wel bij dat ook reducerend plaats Lund voeropname”, van hoog het vetzuren methaanemissie vooral het zien kg oliezuurgehalte). minder in ureum koeien tabel een van dan reductie leidt nitraat

Drie strategieën

vet, gecombineerd, zelfs extra reduceerde 18 te additief terwijl 3-NOP de procent. drie van het vet en en van de drogestofopname 25 verhoogde. Bovaer Bovaer alleen de 27 experiment (g/kg alle effecten waren. met factoren de procent. methaanuitstoot nitraat 11 de waarbij bleek Bovaer methaanreductie melkproductie, significant leidde ook 12 melkproductie Bovaer een rantsoen verlagen. de aan verminderde de factoren strategieën de werden procent, vet, vet Ook nitraat de Uit drie methaanreductie. nitraat met toevoeging verminderde verminderde niet Toevoeging van en de drogestofopname bleken procent De tot dat combinatie procent drogestofopname van tot met DSO)

bij evenals onderzoek daarvan onderzoek, implicaties De werd nader drie rantsoensamenstellingen. van maatregelen het rantsoenaanpassingen In samenstelling dit ook effectiviteit de beïnvloeden. methaanreducerende dat de verschillende van vastgesteld verdienen pensmicrobioom de

tegelijkertijd om en effecten dempen”, “Ook op blijft de negatieve van op effecten een benutten voeropname en uitdaging het Lund. melkproductie te positieve te rantsoenmaatregelen concludeert de methaanemissies

Bovaer Langetermijneffecten

methaanemissie De drogestofopname) van resultaten toenam (jaarrond) placebobehandeling. van (+6 de opzichte niet 20 werd dat voorlopige de van WUR /kg ten naar een resultaten Sanne met langetermijnstudie p<0,05) beïnvloed (p<0,05) Gastelen met laten procent, een procent drogestofopname melkproductie daalde Bovaer. (g van Bovaer. bespreekt van zien de dat De en effectiviteit significant CH4 iets de

grasland Kruidenrijk

is way uit en Daarmee grasland planet duurzame melkveehouderij. Eekeren ‘On van het de bijdragen basis mest. in melkveehouderij. en de meer the de is proof’-keurmerk. en Kruidenrijk goed minder voor N2O-emissie Instituut ‘key en het stikstof Bolk to in de Nick chicorei reductie met melk voor aan de Volgens van reduceren is ammoniakemissie van urine rolklaver grasland in Grasland de weegbree, kruidenrijk het een voor veel N kan en grasland een indicator’ zorgt kan Louis biodiversiteit performance

geschreven 16, lezen. hier Bent Carolien Dit en artikel Makkink. is Bekijk premium De door is toch u complete onderdeel Het Molenaar maar graag Digitaal verschenen editie hier wilt abonnee, van u de mogelijkheden. 2022. kunnen Abonnees editie lezen? de als volledige digitale Compleet de

Heeft van ons aanleiding dit het u suggestie naar een tip, opmerking weten of artikel? Laat

Premium artikel

Deze informatie is alleen toegankelijk voor abonnees. Bekijk op demolenaar.nl/abonneren welk type abonnement toegang geeft tot welke informatie.

Wilt u toegang tot deze informatie, maar bent u nog geen abonnee?

Neem dan nu een abonnement!

Een jaarabonnement De Molenaar Compleet biedt u:

  • 17 keer per jaar De Molenaar op de mat;
  • PLUS: het eerste jaar 20% introductiekorting;
  • PLUS: regelmatig een aan uw werkgebied gerelateerde extra uitgave, zoals Stofbestrijding en Bestelauto;
  • PLUS: 12 maanden lang toegang tot de digitale versie van vakblad De Molenaar met daarin 4 x per jaar ook het katern Petfood Magazine;
  • PLUS: iedere week 1 à 2 edities van de digitale nieuwsbrief van De Molenaar met daarin de laatste nieuwtjes uit de branche.

Liever een abonnement De Molenaar Digitaal? Ook dan krijgt u toegang tot het complete online archief van alle sinds 2008 verschenen edities van De Molenaar. Alleen interesse in de achtergronden en verdiepende informatie op deze website? Dan volstaat De Molenaar Premium. Kijk hier voor alle mogelijkheden.