Nieuws

EC publiceert nieuwe prognoses voereiwit

eiwitgewassen

De Europese Commissie heeft nieuwe prognoses gepubliceerd voor de voereiwitproductie in de EU: productie, handel, binnenlands gebruik van diverse eiwitbronnen. Het document geeft ook informatie over het lopende en voorbije verkoopseizoen.

Op basis van de beschikbare gegevens voor 2022/23 wordt aangenomen dat de vraag naar voer stabiel blijft op 72 miljoen ton ruw eiwit. De zelfvoorzieningsgraad van de EU voor alle eiwitbronnen zal naar verwachting 77% blijven, ondanks de lagere beschikbaarheid van EU-maïs als gevolg van de droogte van deze zomer. 

Ruwvoer belangrijkste voereiwit

Ruwvoer blijft de belangrijkste bron van voereiwit, goed voor 42% van het totale voerverbruik in de EU. Hierin is de EU zelfvoorzienend. Het aandeel van alle oliehoudende zaden vertegenwoordigt 27% van het totale gebruik van voedereiwitten in de EU en het aandeel van granen is goed voor 21%. Voor meel- van oliehoudende zaden produceert de EU echter slechts 24% van wat ze nodig heeft voor het vee.

Stikstof vastleggen

De ontwikkeling van de productie van plantaardige eiwitten in de EU levert niet alleen economische voordelen op voor landbouwers en (dier)voerproducenten, maar brengt ook milieuvoordelen met zich mee. Met name eiwitgewassen dragen bij aan het vastleggen van stikstof uit de atmosfeer in de bodem en spelen daarmee een belangrijke rol in een duurzamere nutriëntenkringloop.

Lokale eiwitproductie

De ontwikkeling van eiwithoudende gewassen en, meer in het algemeen, het verminderen van de afhankelijkheid van de EU van geïmporteerd eiwit voor veevoer staat al enkele jaren hoog op de agenda. Het is nu relevanter dan ooit, gezien de oorlog in Oekraïne en recordhoge voerkosten. In haar  mededeling over voedselzekerheid heeft de Commissie haar voornemen aangekondigd om het beleid en de prioriteiten die zijn vastgesteld in haar verslag uit 2018 over de ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de EU , te herzien . De ontwikkeling van de productie en consumptie van plantaardige eiwitten in de EU zal de komende maanden tot de doelstellingen van de Commissie behoren.

Voereiwitbalans

De EU-voereiwitbalans geeft het voeraanbod en de vraag naar voer van verschillende eiwitbronnen weer. Denk hierbij aan gewassen (granen, oliezaden en peulvruchten), co-producten (soja, raapzaad en zonnebloem evenals eiwitrijke materialen die voortkomen uit bewerkte akkerbouwgewassen), niet-plantaardige bronnen (dierlijke eiwitten, voormalige voedingsmiddelen) en ruwvoer (gras, snijmais, voederpeulvruchten). Gegevens over eiwitgehalten zijn onderhevig aan jaarlijkse en regionale variaties en moeten als gemiddelde waarden worden beschouwd. Dit is met name het geval voor de gewassen en ruwvoer.

De Commissie actualiseert ten minste eenmaal per jaar haar EU-voedereiwitbalansen.

Dit jaar publiceert de Commissie de balans in spreadsheets (MS-Excel-formaat) om de analyse van de gegevens te vergemakkelijken en om belanghebbenden beter te laten begrijpen hoe de Commissie deze statistieken opstelt. De balansen van voorgaande jaren zijn ook bijgewerkt met statistische correcties van tijdreeksen voor biomassa die onlangs door de lidstaten via Eurostat zijn meegedeeld.

Bron: Europese Commissie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.