Nieuws

 • Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Voer-mestkringloop fosfaat bij varkens ongeveer gesloten

  In 2019 en 2020 werd circa 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt. Boekhoudkundig gezien is de voer-mestkringloop voor fosfaat ongeveer gesloten. Diervoer van eigen bodem De Nederlandse landbouwgrond levert circa 70%… Lees verder →

 • Sorghum kan een goede aanvulling zijn op de ruwvoederteelt

  Sorghum goede toevoeging, mits beter koudetolerant

  Sorghum staat in de belangstelling als aanvullende ruwvoerteelt. Voordeel van het gewas is de droogtetolerantie en lagere waterbehoefte ten opzichte van mais. Voor teelt in Nederland is het belangrijk dat het gewas koudetolerant is en op tijd afrijpt. Veel verschillen tussen rassen In rassenproeven als… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  Eurofins Agro: goede kwaliteit zomerkuilen

  De uitslagen van de zomerkuilen laten zien dat de positieve trend die in de voorjaarskuilen van dit jaar werd waargenomen, zich doorzet. Dat meldt Eurofins Agro. De VEM ligt met een gemiddelde van 908 ruim boven het langjarig gemiddelde van 887, mede dankzij de hogere… Lees verder →

 • Victam LatAm

  Victam breidt uit naar Latijns-Amerika

  Met de nieuwe beurs Victam LatAm, dat wordt georganiseerd van 3 tot 5 oktober 2023 in het Braziliaanse São Paulo, breidt Victam zijn activiteiten uit naar Latijns-Amerika.   Naar eigen zeggen is Victam LatAm samen met Grapas LatAm en met GEAPS, de grootste beurs in… Lees verder →

 • afbouw van derogatie betekent volgens LTO Nederland het einde van kringlooplandbouw

  LTO: ‘Afbouw derogatie betekent einde kringlooplandbouw’

  LTO Nederland heeft geschokt en teleurgesteld gereageerd op de conceptderogatiebeschikking die naar de Tweede Kamer is gestuurd. “Naast volledige afbouw van de derogatie, komen er ook nog vele voorwaarden bij die voor de hele sector flinke inperkingen betekenen. Met afschaffing van de derogatie raakt kringlooplandbouw… Lees verder →

 • Het is onzeker of emissiearme stallen doen wat ze beloven

  On­ze­ker of emis­sie­ar­me stal­len doen wat ze be­lo­ven

  Uit twee wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger is dan waarvan in de regelgeving wordt uitgegaan. De rekenwaarden (zogenoemde emissiefactoren) die worden gebruikt om de stikstofuitstoot te berekenen, bieden daarom te weinig zekerheid dat de natuur geen schade oploopt. Dat… Lees verder →

 • colleagues in China opened the new office.

  Denkavit Group opent nieuwe vestiging in China

  De Denkavit Group heeft een eigen entiteit opgezet in China: Holland Agro Trading (HAT). Deze nieuwe vestiging is onderdeel van de Denkavit Group en zal zowel de Denkavit- als Nutrifeed-zaken behartigen. Internationale uitbreiding Denkavit en Nutrifeed brengen een volledig assortiment melkververvangers voor kalveren, biggen, geiten-… Lees verder →