Klinische verschijnselen blauwtong bij koeien steeds duidelijker