Ga naar hoofdinhoud

Daling Belgische mengvoederproductie in 2022

De diervoederproductie in België bedroeg vorig jaar 6,7 miljoen ton. Een daling van 6% ten opzichte van 2021. Dit cijfer is het laagste niveau sinds 2011. Dit blijkt uit cijfers van de Belgian Feed Association (BFA).

“Doordat de veevoedersector lokaal is verankerd en onlosmakelijk is verbonden met de Belgische veeteelt, is het evident dat ook de diervoedersector de gevolgen voelt van de druk op veeteelt door geopolitieke invloeden enerzijds en lokale milieu-uitdagingen anderzijds”, zegt Katrien D’hooghe, Managing Director BFA.

“Naar verwachting zal deze dalende trend ook de komende jaren nog aanhouden. BFA en haar leden blijven zich dan ook volop inzetten voor een verdere verduurzaming van de landbouwsector”, vervolgt ze.

Ontwikkeling diervoederprijzen

Als gevolg van al deze factoren stegen de diervoederprijzen in 2022 gemiddeld met 31% ten opzichte van het jaar daarvoor. “Intussen volgen de diervoederprijzen alweer de dalende trend van de grondstoffen- en energieprijzen, maar de markt blijft uiterst onzeker”, aldus Dirk Van Thielen, voorzitter BFA.

Door de hogere voederprijzen is de omzet met 25% gestegen tot € 6,9 miljard, ondanks het verminderde volume. De Belgische diervoedersector vertegenwoordigt hiermee 10% van de omzet van de totale voedingsindustrie.

België op 7de plaats in EU

Met een productie van 6,7 miljoen ton voeders staat België op de 7de plaats binnen de EU. In 2022 importeerde België 1,6 miljoen ton voeders en exporteerde het 1,3 miljoen ton. 38% van de geëxporteerde voeders gaat naar Frankrijk en 23% naar Nederland. Dankzij verschillende initiatieven daalde het energieverbruik van de diervoedersector met 11% ten opzichte van 2020 (ten opzichte van een verminderde productie van 9%).

Effecten Vlaams stikstofakkoord

Het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering op 10 maart 2023 bereikte, brengt heel wat onzekerheid met zich mee, maar zal zonder twijfel leiden tot een afbouw van de Vlaamse veestapel. De doelstelling om de varkensstapel met 30% af te bouwen, heeft een rechtstreeks effect op de Belgische diervoederproductie.

De productie van varkensvoeders maakt de helft uit van de totale diervoederproductie in België. De eerste effecten worden nu reeds vastgesteld. “Door de onzekerheid over de stikstofaanpak van de Vlaamse Regering en de slechte marktomstandigheden in de varkenssector, noteren we in 2022 een daling van 8,7% voor de varkensvoerproductie. De daling voor de andere diersoorten is minder uitgesproken: rundveevoeder -2,2% en pluimveevoeder -1,9%”, concludeert D’hooghe.

Focus op verdere verduurzaming

De diervoedersector blijft inzetten op een verdere verduurzaming van de dierlijke productieketen via voedermaatregelen en heel wat keteninitiatieven. BFA en haar leden werken volop aan de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het BFA duurzaamheidscharter 2020 – 2030.

Voor de reductie van de methaanuitstoot bij runderen, werd de lijst van goedgekeurde voedermaatregelen in 2022 uitgebreid van twee naar zeven voor melkveehouders, voor vleesveehouders werd er al één voedermaatregel (nl. nitraat) goedgekeurd. Hiermee ondersteunt de sector het engagement om tegen 2030 de methaanuitstoot bij runderen te verminderen.

Met 67 landbouwers die intekenden op de voedermaatregelen via de verzamelaanvraag is de eerste stap alvast gezet. De komende jaren zullen echter extra inspanningen vergen van de verschillende ketenpartners om deze doelstelling te realiseren.

Alternatieve eiwitbronnen

De Belgische diervoedersector streeft, naast de verduurzaming van de aanvoerketen van soja(schroot), naar minder import van soja(schroot) uit niet-Europese landen en een meer divers gebruik van alternatieve eiwitbronnen. Hierbij wordt ook volop ingezet op circulariteit. 43% van de gebruikte grondstoffen zijn nevenstromen uit de voedings- en biobrandstoffenindustrie.

Meer hierover in De Molenaar 7, deze verschijnt vrijdag 12 mei 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback