Ga naar hoofdinhoud

BFA: ‘Nieuwste stikstofvoorstel maakt Vlaamse veehouderij onmogelijk’

Jonge boeren proberen met stropoppenacties de burgers te overtuigen van hun bestaansrecht.

De Belgian Feed Association (BFA) maakt zich grote zorgen over het in juli ingediende stikstofvoorstel in het Vlaams Parlement. Komt dit voorstel erdoor, dan wordt veehouderij in Vlaanderen quasi onmogelijk, stelt de brancheorganisatie in een opiniestuk. Verder stelt BFA dat er door de Vlaamse politiek met 2 maten worden gemeten: “De ongelijke behandeling tussen industrie en landbouw is onaanvaardbaar.”

Daarmee doelt BFA op het Britse chemiebedrijf Ineos. “Vlaamse politici kwamen vervroegd uit zomerverlof om de vergunningsaanvraag voor het Britse bedrijf Ineos te bespreken tijdens een parlementair debat”, schrijft BFA.

Methaankraker

“Terwijl onze boeren worstelen met het verkrijgen van vergunningen, steken Vlaamse beleidsmakers hun nek uit voor grote industriële bedrijven. Zo zorgde de omgevingsvergunning voor de nieuwe methaankraker van Ineos voor een snelle actie vanuit het Vlaams parlement, terwijl onze boeren al drie jaar moeten wachten zonder enige vorm van rechtszekerheid.”

“Ter vergelijking: een bedrijf als Ineos stoot 65.649 kg reactieve N uit, het equivalent van zo’n 2,5 miljoen vleeskuikens die in een ammoniak emissiearme stal worden gehouden. De situatie wordt acuut en onhoudbaar. Met dit beleid trekt men een streep door de ganse agrovoedingssector.”

“Toch een sector met een positieve handelsbalans van € 7,5 miljard, die nauw verweven is met de veehouderij, de diervoedersector, de slachthuizen, de zuivelverwerkende industrie,… en daarbovenop een cruciale rol speelt in het in standhouden van onze welvaart en voedselzekerheid.

Vlaams stikstofakkoord niet onomstreden

Na een jarenlange discussie over de aanpak van het stikstofprobleem, stelde de Vlaamse regering op 10 maart 2023 een akkoord voor om de stikstofuitstoot van industrie en landbouw aan banden te leggen. “Hierbij kreeg de industrie een stikstofdrempel opgelegd van 1%, terwijl de landbouwsector het moet stellen met een drempelwaarde die maar liefst 40 keer strenger is.”

Nadat de Vlaamse regering er niet in slaagde het Vlaamse stikstofakkoord van maart om te zetten in een stikstofdecreet (Vlaamse wet – red.), dienden de Vlaamse politieke partijen N-VA en Open VLD in juli een voorstel voor een decreet rechtstreeks in bij het Vlaams Parlement.  

Nieuw voorstel stuk strenger

“Dat voorstel is nog een pak strenger en gaat veel verder dan de afspraken gemaakt in maart 2023. Een vergunning voor een bedrijf met een impactscore >0,028% wordt onmogelijk. Zo’n 90% van de stikstofuitstoot is afkomstig van bedrijven die in deze situatie geen vergunning meer kunnen krijgen.”

“Zelfs bedrijven die voldoen aan de zeer strenge doelstelling van -60% emissie zullen hun vergunning verliezen bij een impactscore die hoger ligt dan 0,028%. De weerslag van dit akkoord op de Vlaamse veehouderij mag niet worden onderschat. Waar is hier nog sprake van toekomstperspectief voor de sector, ruimte voor jonge boeren, rechtszekerheid of zelfs maar enige redelijkheid?”

Veehouderij onmogelijk

“Dit voorstel maakt veehouderij in Vlaanderen quasi onmogelijk. De ongelijke behandeling tussen industrie en landbouw is onaanvaardbaar. Vooral gezien de vele inspanningen die de landbouwsector levert om de stikstofuitstoot te verlagen: investeringen in energie-efficiënte en hoogtechnologische stallen, aanpassingen aan het veevoeder, betere mestverwerkingstechnieken, het verlagen van de veestapel… de boer betaalt het gelag voor zijn inzet.”

Tot slot doet BFA een dringende oproep: “BFA vraagt om dialoog en respect voor onze landbouwers. Om een faire behandeling waarin iedereen gelijk is voor de wet. Om politieke argumenten en beoordelingskaders te onderbouwen met actuele, correcte en wetenschappelijk bewezen cijfers. Om een einde te maken aan de impasse rond het vergunningsbeleid en zo een toekomstperspectief te bieden aan zowel de industrie als de landbouw in Vlaanderen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback