Ga naar hoofdinhoud

‘Ongebruikte reststromen bieden mogelijkheden voor diervoeder’

Foto: Lotte van den Hoogen.

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het benutten van ongebruikte reststromen voor veilige diervoeders. Deze mening werd duidelijk gedeeld door de ruim 200 deelnemers die woensdag 15 november in Wageningen aanwezig waren bij het symposium ‘Ongebruikte Reststromen; kansen en randvoorwaarden voor toepassing in de diervoedersector’. Dit symposium was de afronding van 4 jaar publiek-privaat (PPS) onderzoek door Wageningen University & Research.

Tijdens de gehele dag kwam in de verschillende sessies duidelijk naar voren, dat voor een verdere verduurzaming van dierlijke ketens nog veel mogelijk is. Voorwaarde is wel dat juridische belemmeringen worden weggenomen of dat er technische aanpassingen worden gedaan. Bovendien moeten afzetmarkten hiervoor ruimte bieden.

‘Grote transities nodig’

Rolf Heynen, politicoloog en ondernemer, trapte de dag af met een confronterende boodschap over de grote transities die nodig zijn voor een duurzame maatschappij, met de focus op de oplossingen. Hij stelt een nieuw paradigma voor met als uitgangspunten: (primair) biobased, bio-afbreekbaar, non-toxisch, hernieuwbaar, dierenleedvrij, regeneratief, efficiënt en circulair en vooral minder (nieuwe) materialen/spullen.

Frietrestanten

Een presentatie betrof het benutten van frietrestanten uit restaurantkeukens in diervoeder, wat wettelijk momenteel niet is toegestaan. Deze frietrestanten worden momenteel vergist, maar kunnen ook veilig worden verwerkt in diervoeder. Dit is een welkome stap naar verdere verduurzaming.

GFE

Groente-, fruit en etensresten (GFE) kunnen ook nog waardevol zijn als de kwaliteit en veiligheid afdoende gegarandeerd kunnen worden. Echter, direct gebruik van huishoudelijk GFE als diervoeder lijkt een brug te ver, aangezien deze reststroom te veel verontreinigingen bevat. Een mogelijk alternatieve aanpak voor GFE kan de conversie tot opgezuiverde vetzuren zijn, die ook een toepassing in diervoeder kunnen hebben.

Eierschalen

Een ongebruikte reststroom van eierschalen uit de broederijen lijkt een ‘quick win’ aangezien deze ongebruikte stroom veilig kan worden verzameld, gebruikt als calciumbron voor kippenvoer en een positieve business case heeft. De komende tijd zal het bedrijfsleven de benodigde aanpassingen in de keten onderzoeken. Waar nodig zullen de HACCP-plannen worden bijgesteld.

Reststromen met dierlijke bijproducten

Gebruik van reststromen met dierlijke bijproducten in diervoeder is sinds de BSE-crisis verboden. Een technische doorbraak is echter mogelijk met de inzet van insectenlarven om reststromen met dierlijk eiwit om te zetten naar veilig diervoeder.

Uit onderzoek blijkt dat het risico op het introduceren van BSE wanneer rundereiwit (hemoglobine) wordt gevoerd aan kweekvis, waarna het vismeel als melkvervanger aan kalveren wordt gevoerd, extreem laag is (kans van 1: 100.000).

Het wordt aanbevolen om het risico op overdracht van BSE door insecten die gekweekt zijn op dierlijke reststromen op dezelfde wijze nader te onderzoeken.

Afronding PPS-onderzoek

Het symposium was de afronding van 4 jaar publiek-privaat (PPS) onderzoek door de WUR in opdracht van de Topsector Agri & Food, met ‘full support’ van Nevedi namens het diervoederbedrijfsleven en Agribusiness Service BV (ABS).

De PPS was opgezet om te inventariseren waar praktische kansen liggen om diervoederketens verder te verduurzamen, door nog ongebruikte reststromen om te zetten in bruikbare, veilige ingrediënten voor diervoeder. Vanuit experimenteel en theoretisch onderzoek is ook gekeken in hoeverre het inzetten van deze reststromen haalbaar is en welke mogelijke belemmeringen er zijn.

Mogelijkheden ongebruikte reststromen

Met de veiligheid van diervoeder als randvoorwaarde is gekeken naar ongebruikte reststromen. Het gaat om de mogelijke chemische en biologische gevaren en de beheersing ervan. Ook het effect van verwerkingsstappen op de voerveiligheid en voederwaarde is onder de loep genomen. Tenslotte keken onderzoekers naar aanpassingen in productieketens om veilig én ook haalbaar een verantwoord gebruik van (onbenutte) reststromen te garanderen.

Lees meer over dit symposium in De Molenaar 17, deze verschijnt vrijdag 15 december 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback