Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe prestarter vult tekorten in zeugenmelk aan

Spotlight
De Nutriplay prestarter bevat voerkorreltjes met essentiële nutriënten, maar ook ruwvoerelementen.

De nieuwste inzichten in de behoeften van zogende biggen hebben bij Cargill Provimi geleid tot de ontwikkeling van een vernieuwde prestarter voor biggen. “Een prestarter in de zoogperiode moet zeugenmelk niet alleen namaken, maar ook complementeren”, zegt Kaat Goris van Provimi.

“Een prestarter moet de voeropname en de ontwikkeling van organen en weefsels bevorderen, tekorten in zeugenmelk aanvullen en het natuurlijk gedrag van de biggen stimuleren”, vertelt Kaat Goris van Provimi tijdens een door dit bedrijf georganiseerd biggensymposium. “Met onze nieuwe prestarter Neopigg Nutriplay bereiken we die doelen.”

Spelen met eten

De Nutriplay-prestarter is een gediversifieerd voer. Het bevat voerkorreltjes met essentiële nutriënten, maar ook ruwvoerelementen, zoals luzerne, functionele vezels en geplette granen. Door de coating met smaakstoffen wordt de voeropname extra gestimuleerd.

Het voer ziet er aantrekkelijk uit. De variatie in geluid, kleur, vorm, grootte, geur, textuur en smaak van de voercomponenten prikkelt de nieuwsgierigheid van de biggen. “Spelen met eten is goed voor de voeropname, de gezondheid en het welzijn van de jonge biggen”, legt Goris uit.

Onderzoek heeft aangetoond dat het bijvoeren van biggen met Nutriplay ervoor zorgt dat meer biggen al in de zoogperiode vast voer opnemen.

Prestarter moet zeugenmelk aanvullen

“We weten inmiddels dat we met een prestarter niet alleen de zeugenmelk moeten nabootsen, maar dat we ook nutritionele tekorten in zeugenmelk moeten aanvullen”, benadrukt Goris. Afgezet tegen de behoeften van de jonge big bevat zeugenmelk te weinig inerte vezels, fermenteerbare vezels, opneembaar fosfor en specifieke aminozuren (threonine, methionine + cysteïne, tryptofaan).

In de natuur worden die tekorten aangevuld vanuit de omgeving, doordat de biggen daar plantaardig materiaal, insecten en grond opnemen. Het wroeten in en exploreren van natuurlijk materiaal leidt tot een beter welzijn, een betere gezondheid en een goede, gevarieerde voeropname. Daardoor verloopt het speenproces soepeler.

Fermenteerbare en inerte vezels

De nieuwe prestarterlijn van Provimi bevordert de ontwikkeling van een gezond darmmicrobiooom, vult tekorten in zeugenmelk aan en stimuleert het natuurlijke gedrag en de voeropname van alle biggen. Een stabiel en divers microbioom is cruciaal voor een goede darm- en diergezondheid.

Zowel fermenteerbare als structurele (inerte) vezels hebben biologische functies in het maagdarmkanaal, vertelt Caroline Vanderhaeghe van Provimi. “Fermenteerbare vezels bevorderen de ontwikkeling van het microbioom en dragen bij aan een goede darmgezondheid, via de productie van kortketenige vetzuren. Inerte vezels stimuleren de maagontwikkeling, moduleren de passage van voer door het maagdarmkanaal en ondersteunen de barrièrefunctie van de darmwand, de enzymsecretie en het microbioom.” Beide vezeltypen zijn dan ook verwerkt in de nieuwe prestarters.

Fermenteerbare koolhydraten

Dierenarts Patricia Beckers legt uit dat fermenteerbare koolhydraten, die in het maagdarmkanaal leiden tot de vorming van kort- en middenlangketenige vetzuren ook bijdragen aan vermindering van streptococcenproblematiek bij biggen. Met betrekking tot eiwit is het de uitdaging om voldoende goed verteerbaar eiwit aan te bieden voor een goede groei en voerefficiëntie, zonder het risico op eiwitfermentatie en diarree te verhogen.

Provisoy van Provimi is een op soja gebaseerde eiwitbron die voldoet aan deze voorwaarden. “Wij werken met het kenmerk SW_GUT_FP; dat is het aandeel eiwit dat door schadelijke bacteriën in de dikke darm van het varken wordt omgezet in ongewenste componenten”, vertelt Cindy Vreugdenhil, specialist in voerformulering: “De ratio tussen SW_GUT_FP en ruweiwit is voor ons een belangrijk kenmerk van de eiwitrijke grondstoffen die we verwerken.”

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback