Ga naar hoofdinhoud

Diervoedingsketen draagt bij aan klimaatverbetering

De diervoedingsketen wil weten welke effecten de productie en het gebruik van diervoeders hebben op het klimaat, om deze te kunnen verminderen. Daarom zijn de betrokken agrosectoren een project gestart.

Rekeninstrument

Het project wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) en Blonk Milieu Advies (BMA). De kennis en data die in dit project worden gegenereerd, worden gebundeld in een rekeninstrument waarmee de Carbon Footprint Diervoeding kan worden berekend. Dit project wordt financieel ondersteund door zes productschappen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) steunt initiatieven die leiden tot een duurzame veehouderij en bekostigt daarom de helft van dit project. LTO en de Nederlandse diervoederindustrie (Nevedi) hebben ook een intentieverklaring ondertekend dat ze zich na afronding van het project ook concreet inspannen om de Carbon Footprint van diervoeding en dierlijke productie terug te dringen.

Verbeteropties

In opdracht van het Productschap Diervoeder (PDV) en het Ministerie van EL&I is onlangs bij WUR en BMA een omvangrijk project Carbon Footprint Diervoeding van start gegaan. Het hoofddoel is inzicht te krijgen in de broeikasgasemissie als gevolg van de productie van diervoeders en het gebruik ervan in de veehouderij. Met de kennis en data van het project, kunnen de betrokken sectoren zelf verbeteropties onderzoeken. Voor dat doel wordt de kennis ook praktisch toepasbaar gemaakt in de vorm van een rekenmodel, waarmee belanghebbenden de Carbon Footprint van de diervoedings-
keten of van hun schakel kunnen berekenen. Zo kan de mengvoerindustrie met het model de Carbon Footprint berekenen van het geleverde mengvoer (in CO2 equivalenten per kg mengvoer) en tevens een prognose maken voor het geproduceerde dierlijke product.

Begeleiding

De studie wordt namens de financiers begeleid en aangestuurd door een brede stuurgroep met vertegenwoordigers van de financiers, de belangrijkste brancheorganisaties en een maatschappelijke organisatie. Voor de technische afstemming zullen een aantal werkgroepen worden geformeerd met technisch deskundigen uit de agrobrede achterban.

Vervolg

Dit project is het vervolg op een verkennende studie die het PDV in 2009, op verzoek van haar achterban heeft laten uitvoeren. In de tijd tussen deze studie en het nieuwe project is via agrobrede bijeenkomsten een breed draagvlak voor het nieuwe project gecreëerd. Daarin is besloten dat de Carbon Footprint Diervoeding de totale diervoedingsketen zal omvatten. Deze bestaat uit de volgende schakels: teelt plantaardige producten, primaire verwerkers van deze producten, productie van mengvoeders en het veehouderijbedrijf.

Internationaal

Het streven is verder nadrukkelijk om het project een internationale dimensie te geven, waarbij de Nederlandse (branche)organisaties hun Europese organisaties zullen informeren en voor afstemming zorg zullen dragen. Verder onderhoudt WUR intensieve wetenschappelijke contacten met andere onderzoeksinstellingen. Door deze internationale afstemming wordt beoogd dat het projectresultaat ook internationaal draagvlak heeft en een brede toepassing krijgt. Voor het project is binnen de website van het Productschap Diervoeder een aparte, direct aan te roepen pagina aangemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback