Ga naar hoofdinhoud

ForFarmers maakt herziene Strategie 2025 bekend       

De markt verandert snel. Daarom heeft ForFarmers de strategie voor 2025 opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in 5 aangescherpte strategische principes. De nadruk komt nog meer te liggen op een meer lokale marktaanpak, differentiatie en op duurzame innovatie van voerconceptie. ForFarmers streeft naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (op het niveau van het onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT)) van ten minste 10% in 2025. 

 Veranderde marktomstandigheden

Sinds de lancering van de strategie in 2020 is de nadruk op het verduurzamen van de agrarische sector verder toegenomen, onder meer door maatregelen die versneld zijn voorgesteld of doorgevoerd als onderdeel van de EU Green Deal. De prijzen van grondstoffen en energie zijn daarnaast, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, nog volatieler en hoger geworden. Daardoor is het doorberekenen van de grondstofprijsschommelingen lastiger geworden. Tegelijkertijd vragen de marktomstandigheden om meer consolidatie en samenwerking in de keten, van voerproducent tot retailer.

Vijf aangescherpte strategische principes

De missie van ForFarmers blijft de leidraad voor de komende jaren: For the Future of Farming.
De onderneming zet zich daarmee volledig in voor een duurzame veehouderij, zowel ecologisch als economisch.

Lokale teams leidend

Vooruitlopend op de herijking van de strategie paste ForFarmers vorig jaar haar werkwijze aan: meer verantwoordelijkheid kwam te liggen bij de lokale managementteams.
Dit vormt de basis om te voldoen aan het eerste principe van de herziene strategie: de lokale teams zijn leidend, zodat nóg dichter op de klant kan worden gewerkt. Zij worden ondersteund door de centrale afdelingen en maken gebruik van de kennis en ervaring die binnen de groep aanwezig is, zoals op het gebied van innovatie. De organisatie past ForFarmers aan de genoemde werkwijze aan.

Aanbod aangepast aan lokale situatie

ForFarmers wil daarnaast een gedifferentieerd aanbod bieden, ingegeven door de lokale situatie per sector. Het aanbod kan variëren van totaaloplossingen gericht op het optimale rendement, tot het leveren van specifieke producten die in de marktomstandigheden het meest passend zijn voor de veehouder.  

Duurzame oplossingen en samenwerking

Op de derde plaats zet ForFarmers nadrukkelijker in op duurzame oplossingen die tegemoetkomen aan maatschappelijke thema’s, zoals het gebruik van alternatieve grondstoffen, circulariteit en het verder terugdringen van (stikstof)uitstoot. Hierbij zet ForFarmers zich nog actiever in voor samenwerking tussen de ketenpartijen in de verschillende markten. Dat is van belang op zowel ecologisch als economisch gebied en vormt het vierde principe.

Ten slotte blijft ForFarmers trouw aan het – vijfde – principe, te weten goed voer leveren tegen competitieve prijzen, die bijdragen aan een rendabele bedrijfsvoering voor ForFarmers en haar klanten. Daarvoor blijft de onderneming zich richten op optimaal efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen. 

Fusies en overnames

Om de posities in thuismarkten te versterken of te verbreden en daarnaast nieuwe markten te betreden met groeimogelijkheden, kijkt ForFarmers naar mogelijkheden voor fusies met, of overnames van, kandidaten die cultureel (qua land en bedrijf) goed passen.

 Transitie naar verdere verduurzaming

De veehouderij staat voor de uitdaging om een steeds groter aantal mensen te voeden en tegelijkertijd de impact van de productie van dierlijke eiwitten op klimaat en natuur te verminderen. ForFarmers geeft daarom, in lijn met het derde en vierde strategische principe, de duurzaamheidsagenda Going Circular in Strategie 2025 een extra impuls.

Nieuwe organisatie duurzaamheid

Om nog meer focus aan te brengen, richten ForFarmers een nieuwe organisatie in, waaronder de activiteiten van Reudink (biologisch voer) en de co-producten, om concepten te ontwikkelen en vermarkten die tegemoetkomen aan maatschappelijke thema’s zoals klimaat, dierenwelzijn en voedselverspilling. Hiermee beginnen we in Nederland. Te denken valt aan concepten waarin alternatieve grondstoffen worden gebruikt, of waarin meer vochtrijke co-producten en reststromen uit de voedingsindustrie worden verwerkt. “Dergelijke concepten vormen een essentieel aspect in het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden in de keten, van voeronderneming tot retailer. Tevens zijn dergelijke concepten cruciaal voor veehouders en andere stakeholders in de ingezette trend naar ‘net-zero’. “ 

Financiële doelstelling

ForFarmers streeft met deze herziene strategie naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (op het niveau van het onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT)) van ten minste 10% in 2025, onverwachte gebeurtenissen buiten beschouwing gelaten.

De onderneming doet afstand van het uitspreken van (jaarlijkse) doelstellingen voor de ontwikkeling van de onderliggende EBITDA, gezien de veranderende markten, waarin nog belangrijke beleidsmatige beslissingen aanstaande zijn en de aanhoudende geopolitieke en macro-economische onzekerheden. Het dividendbeleid blijft gelijk en is erop gericht een contant dividend uit te keren van tussen de 40% en 60% van de onderliggende winst na belasting.

ForFarmers licht vandaag de herziene Strategie 2025 toe.
De betreffende presentatie is vanaf 10.00 uur te vinden op de website (www.forfarmersgroup.eu).
De audio-opname van de toelichting wordt later vandaag eveneens op de site geplaatst.

Lees ook: Theo Spierings beoogd nieuwe directeur ForFarmers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback