Ga naar hoofdinhoud

Koolstof-‘boeren’ doen EU-commissaris aanbevelingen

Boeren leggen koolstof vast met de teelt van gewassen.

Een Europees consortium van Carbon Farmers (koolstof-‘boeren’) overhandigde op 30 november een white paper met  beleidsaanbevelingen aan Eurocommissaris Frans Timmermans.

Het Europese consortium waarvan ook ZLTO deel uitmaakt, roept EU-commissaris Timmermans op het Europese beleid aan te passen. De aanpassingen moeten gericht zijn op het motiveren van boeren om met koolstofbinding aan de slag. Dat kan volgens het consortium het best vanuit stimulerende regelgeving en een eerlijke beloning. Timmermans gaf aan blij te zijn met de praktische tips.

Koolstof

Boeren leveren met hun boerenland en de daardoor vastgelegde koolstof een unieke dienst aan de maatschappij, vindt het consortium. “In hun dagelijkse landbouwpraktijk verwijderen boeren CO2 uit de atmosfeer. Ze slaan deze voor lange tijd als koolstof op in de bodem.” Het consortium is van mening dat ‘carbon farming’, ofwel koolstofbinding door de agrarische sector onderdeel moet worden gemaakt van het verdienmodel.

Dubbeldoel

Carbon farming kent dubbele doelen. Naast het verwijderen van CO2 uit de lucht, leidt het ook tot betere bodemvruchtbaarheid, biodiversiteitsherstel, waterconservering en klimaatadaptatie van teelten. Allemaal factoren die volgens het consortium bijdragen aan duurzame voedselproductie in Europa. Dit vraagt extra inspanningen van de boer en dat is de reden waarom hier volgens de initiatiefnemers een eerlijke beloning tegenover moet staan.

Agenda

De Europese Unie is een belangrijke partner voor de toekomst van carbon farming. De EU heeft een ambitieuze klimaatagenda. De EU streeft naar een reductie van 55 procent van de broeikasgasemissies in 2030. In 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn. Hierin ziet Timmermans een belangrijke rol voor de landbouw. Landbouw is één van de weinige sectoren die op een natuurlijke manier CO2 uit de lucht kan halen en vastleggen.

Samenwerking

In het Europese samenwerkingsproject Carbon Farming is de afgelopen vier jaar in diverse pilots gewerkt met vormen van beloning voor koolstofvastlegging. Melkveehouder Peter van Adrichem uit het Zuid-Hollandse Melissant is koolstofboer van het eerste uur. Hij zat aan de gesprekstafel met de klimaatcommissaris. “Het is fijn dat Timmermans luistert naar verhalen van koolstofboeren uit het veld. Carbon farming lijkt simpel, maar ik heb hem uitgelegd dat de praktijk weerbarstig is. Maatregelen om koolstof te binden in de bodem leiden tot meer kosten en risico’s waar niet direct opbrengsten tegenover staan.”

Advies

De ervaringen uit de pilots vormen de basis van het white paper en geeft voeding aan het ‘EU Carbon Farming Initiative’ dat eind dit jaar het levenslicht ziet. In het kort is het advies: zorg voor (1) stimulerende regelgeving, (2) een eerlijke beloning en (3) stimuleer de private markt door het ontwikkelen van betrouwbare borging naar internationaal geldende standaarden.

Verdienmodel

Een stimulerend Europees beleid met een goed verdienmodel voor boeren, maakt het voor boeren aantrekkelijk om aan de slag te gaan met carbon farming. Van Adrichem: “Ik heb op een stukje tegenstrijdige regelgeving gewezen, zoals die geldt voor blijvend grasland. Met grasland kan veel koolstof worden vastgelegd. Maar de regelgeving rond blijvend grasland leidt er juist toe dat boeren hun grasland eerder scheuren om waardedaling van de grond te voorkomen.”

Praktisch

Van Adrichem vindt het belangrijk te weten hoeveel koolstof hij vastlegt met de maatregelen die hij neemt. “Meten is weten. Een betrouwbaar protocol is onmisbaar om Carbon Farming te laten landen bij boeren, bedrijven en overleden. Het moet natuurlijk wel kloppen.”

Conferentie 

Op 8 en 9 december 2021 staat de online conferentie ‘Incentivising carbon farming’ op de agenda. Het Europese samenwerkingsproject van carbon farmers organiseert in december een conferentie. Tijdens de conferentie gaan boeren, beleidsmakers, kennisinstituten en andere stakeholders samen in gesprek over verdienmodellen en de beleidsaanbevelingen.

Deze conferentie is gratis digitaal toegankelijk. De eerste conferentiedag staat in het teken van een plenair programma. De tweede dag belicht via workshops over bijvoorbeeld lokale koolstofplatformen en veelbelovende koolstoftechnieken. Diverse pilot projecten worden besproken waarin de verdienmodellen zijn toegepast.

Europese Carbon Farmers

Carbon farming is een Interreg North Sea Region Project en werd tot uitvoering gebracht met zeven partners uit Nederland, Duitsland, België en Noorwegen. Deelnemers waren ZLTO, Thünen Institute, Bionext, InnovatieSteunpunt, Inagro, 3N Kompetenzzentrum and Norks Landbruksradgiving.

Leestip: Dossier: Emissies (2021)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback