Ga naar hoofdinhoud

Naleving Europese regels chemische stoffen

Bedrijven die zich bezighouden met productie of import van chemische stoffen zijn vrijwel allemaal op de hoogte van de Europese regels en passen deze ook goed toe. Bij bedrijven die de stoffen gebruiken is dat nog vaak niet zo.

Jaarraportage

Dit blijkt uit de jaarrapportage 2009 van de Arbeidsinspectie (AI), nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en Vrom-Inspectie (VI) over de naleving van de Europese Reach en EU-GHS-regels.
De inspecties werken al een aantal jaren nauw samen bij het toezicht op de naleving van de Europese regels voor de registratie, evaluatie, autorisatie (Reach) en indeling, verpakking en etikettering (EU-GHS) van chemische stoffen en mengsels.

Producenten

Uit inspecties bij producenten, importeurs en handelaren bleek dat alle bedrijven bekend zijn met de REACH-regels. Het grootste deel van de bedrijven heeft ook de verplichte preregistratie van hun stoffen en preparaten uitgevoerd. Ook waren bij vrijwel alle bedrijven de verplichte veiligheidsinformatiebladen (VIB's) in de juiste taal beschikbaar. Wel ontbrak bij 1/3 van de gecontroleerde bedrijven een deel van de wettelijk verplichte informatie in deze VIB's. Bij 1/4 van de bedrijven werden onvolledige etiketten ontdekt. Bij vrijwel alle bedrijven hebben werknemers toegang tot de informatie over stoffen waarmee zij werken. Bedrijven geven de informatie over stoffen ook door aan handelaren en eindgebruikers.

Gebruikers

Van de industriële en professionele gebruikers van chemische stoffen bleek slechts 37% op de hoogte van de REACH-regels. Hier had slechts de 1/2 van de bedrijven de benodigde veiligheidsbladen in huis, 3/4 daarvan gebruikte ze ook op een of andere manier, om werknemers te informeren of om risico's te inventariseren en maatregelen te nemen. Het minst was de bekendheid bij hoveniers. Als gebruikers niet voldoende informatie hebben over de risico's van een stof en hoe zij zich hiertegen moeten beschermen kan dat leiden tot ongelukken of schade aan de gezondheid.
Om het opstellen en gebruik van VIB's te verbeteren start AI in december 2010 een gerichte voorlichtingscampagne. Deze campagne is gericht op alle aspecten die te maken hebben met het veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen.

Beperkingen

VI en nVWA controleerden ook op stoffen die niet zonder beperkingen geproduceerd of op de markt mogen worden gebracht. Voorbeelden daarvan zijn kwik, cadmium en asbest, tolueen, benzeen en chloroform in kleefstof en spuitverf en zware metalen, allergenen en verboden stoffen in textiel. In een aantal gevallen zijn te hoge concentraties van de betreffende stoffen aangetroffen. Dat leidde onder meer tot 13 waarschuwingen, 4 boeterapporten en 25 processen-verbaal.

Stoffenbeleid

Een nieuwe website, stoffenbeleid.nl, geeft informatie over Europese regels rond chemische stoffen. De website combineert het laatste nieuws over het Nederlandse stoffenbeleid met links naar andere websites met informatie over specifieke onderwerpen, zoals de Reach en EU-GHS helpdesks en handhavingsinformatie. Het portaal is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met chemische stoffen en mengsels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback