Ga naar hoofdinhoud

Nevedi blij met rapport Arbeidsinspectie

Nevedi is blij met het rapport van de Arbeidsinspectie over arbeidsrisico's in de diervoederindustrie. De brancheorganisatie is volgens de inspectie goed op weg met het voorlichten van bedrijven. Ook het oordeel over de wil bij bedrijven om risico's verder in te dammen is positief.

Risico's

Risico's in de diervoeder- en meelindustrie hebben vooral te maken met stof, geluid en gevaar van stof-explosies. De Arbeidsinspectie heeft sinds 2009 152 bedrijven gecontroleerd op de aanpak van onder ander deze risico's. Op basis daarvan zijn begin maart conclusies en aanbevelingen gepubliceerd. Ook de rol van de brancheorganisaties is daarin meegenomen.
Tijdens de controles bleek dat tweederde van de bedrijven nog niet aan alle voorschriften voldoet. Dit komt volgens de Arbeidsinspectie doordat het begrip van maatregelen en de kennis over de toepassing ervan nog onvoldoende is.
De wil om de situatie te verbeteren is er bij de bedrijven wel, zo werd er geconstateerd. Ook is vastge-steld dat de brancheorganisaties voldoende kennis hebben over de belangrijkste risico's. Dit is een goede basis om door middel van voorlichting en kennisdeling vooruitgang te boeken, vindt de Arbeids-inspectie.

Initiatieven

Samen met Productschap Akkerbouw heeft Nevedi de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid om de kennis over risico's en maatregelen te vergroten. Dat gebeurde onder andere met de campagne ‘Stof? Pak het aan', bedoeld om de blootstelling aan stof in te dammen, en het uitbrengen van een handleiding om het gevaar van stofexplosies tegen te gaan.
De Arbeidsinspectie vindt dat Nevedi en het Productschap Diervoeder op dit spoor door moeten gaan. Nevedi is blij met die conclusie. De inspectie doet daarbij onder andere de aanbeveling om naast de initiatieven die al lopen, meer aandacht te besteden aan geluidschade.

Programma

Nevedi heeft naar aanleiding van de aanbevelingen het actieprogramma voor veiligheid op de werkvloer verder aangescherpt. Dit programma zet de komende tijd in op de volgende thema's:

1. Geluid
Nevedi gaat samen met het PDV werkgevers en werknemers in de sector gericht voorlichten over effec-ten van geluid op het gehoor van medewerkers en over maatregelen om het gehoor te beschermen.

2. Stof
Ook over stof is en wordt voorlichting gegeven, zowel aan werkgevers als aan werknemers. Hierbij wordt nader ingegaan op de risico's van stof en mogelijkheden om blootstelling aan stof in fabrieken te verminderen.

3. Explosiegevaar door stof.
Alle bedrijven kunnen sinds 2002 gebruik maken van de ATEX-handleiding van Nevedi om het risico van (stof)explosiegevaar te beheersen en om informatie te verstrekken aan medewerkers en bezoekers. Binnenkort verschijnt er een nieuwe versie van deze handleiding. Nevedi zal alle aangesloten bedrijven informeren over de toepassing van de aangepaste handleiding op het eigen bedrijf.

4. Veiligheidspaspoort
Nevedi heeft eind 2010 samen met de Belgische vereniging voor de mengvoederindustrie een zoge-noemd veiligheidspaspoort ontwikkeld. Hierin staan de basisregels inzake veiligheid, gezondheid en welzijn vermeld. Het veiligheidspaspoort is een handzaam boekje dat aan alle werknemers zal worden uitgereikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback