Ga naar hoofdinhoud

Nevedi pleit voor instellen Task Force Mineralen

Met name voor de varkenssector is er nog geen structurele oplossing voor het mestoverschot voorhanden. Plaatsingsruimte voor de mest wordt veelal buiten het eigen bedrijf gevonden, wat gepaard gaat met hoge afzetkosten. In de varkenssector bestaan hoge verwachtingen van de mogelijkheden om via beperking van de aanvoer van mineralen via het voer winst te behalen. Mede daarom heeft de Nederlandse vereniging voor de diervoederindustrie Nevedi een mineralenplatform opgericht. De vereniging wil bovendien met andere ketenpartijen en de overheid een Task Force Mineralen oprichten. Dat staat in de 'Visie Mineralenplatform' die op 22 april tijdens de algemene vergadering van Nevedi door de leden werd vastgesteld.

Onderzoek

Schothorst Feed Research heeft in opdracht van Nevedi onderzoek gedaan naar de reductiemogelijkheden van mineralen in varkensvoer. Daarbij is vooral gekeken naar een reductie van stikstof en fosfaat en de gevolgen daarvan voor de vleesproductie en de gezondheidsstatus van varkens. Schothorst Feed Research constateert dat er geen technisch onderzoek naar het verminderen van fosfaat in voer nodig is. Op dit gebied is er voldoende kennis, die echter uit economische overwegingen niet altijd volledig wordt gebruikt.

Economische prikkels

Nevedi herkent de conclusies van Schothorst. De technische randvoorwaarden voor reductie van het fosfaatgebruik zijn aanwezig, maar economische prikkels ontbreken. Vooral in de varkenshouderij zijn er mogelijkheden voor het beperken van het mineralengebruik. De inzet van de branchevereniging is daarbij dat het niet uitgroeit tot een element dat de concurrentie in de diervoedersector sterk gaat bepalen.

Reductie

Het mineralenplatform heeft vastgesteld dat de visie van Nevedi zich tot nu toe beperkt tot de aanvoer van mineralen. Het platform stelt voor om dat uit te breiden met aandacht voor de afzetkant. Nevedi streeft naar een geïntegreerde aanpak van de problematiek met als kader de wettelijke gebruiksnormen. De diervoederproducenten hebben bedenkingen bij afspraken om het gebruik van mineralen over alle voersoorten heen te reduceren, omdat de situaties bij individuele veehouders sterk verschillen.

Task Force Mineralen

Nevedi wil onderzoeken of de aanvoer van mineralen op het veehouderijbedrijf op een verantwoorde manier naar beneden kan worden gebracht. Het onderzoek van Schothorst Feed Research kan als basis voor vervolgstappen dienen. Er zal echter ook verder gekeken moeten worden dan alleen de aanvoer van mineralen. Ook de mogelijkheden voor meer plaatsingsruimte in binnen- en buitenland moeten worden verkend. De overheid kan daar een belangrijke rol bij vervullen. Daarnaast kan technisch onderzoek naar het verwerken en bewerken van mest mogelijkheden bieden. Om dit te bereiken wil Nevedi samen met andere ketenpartijen en de overheid een Task Force Mineralen oprichten.

Deelname

Nevedi wil de Task Force Mineralen oprichten binnen de context van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. De Task Force zal zich moeten richten op een geïntegreerde aanpak van de mineralenproblematiek en kennisopbouw en -uitwisseling over de voer-mestkringloop stimuleren. De vereniging wil samen met het ministerie van LNV andere partijen benaderen voor deelname aan de Task Force, waarbij op dit moment in eerste instantie gedacht wordt aan LTO Nederland, de Nederlandse Varkenshouders Vakbond en de loonwerkersorganisatie Cumela Nederland. Nevedi wil ook nader onderzoek laten doen naar de invloed van een mineralenreductie in veevoer op de mestafzet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback