Ga naar hoofdinhoud

Op weg naar 1.000 gram groei bij vleesvarkens

Wageningen UR Livestock Research onderzoekt de groei en voederconversie van vleesvarkens in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV). De conclusie is dat de belangrijkste succesfactoren liggen op het gebied van voeding, hygiëne, huisvesting, klimaat, aflevermanagement en gestructureerd werken.

Doel van dit onderzoek is het achterhalen waarom de vooruitgang in technische kengetallen in de vleesvarkenshouderij stagneert. Als eerste stap zijn zes vleesvarkensbedrijven bezocht die behoren tot de topbedrijven in Nederland ten aanzien van groeisnelheid en voederconversie. De groei van de vleesvarkens op deze bedrijven was 850 gram per dag of hoger en de voederconversie was 2,5 of lager. Doel van de bedrijfsbezoeken was om inzicht te krijgen in de succesfactoren op deze bedrijven en in de mogelijke oplossingsrichtingen om de technische kengetallen te verbeteren.

Succesfactoren
Wageningen concludeert dat de belangrijkste succesfactoren liggen op het gebied van voeding, hygiëne, huisvesting, klimaat, aflevermanagement en het gestructureerd werken van de ondernemer. De drie belangrijkste verbeterpunten liggen op het gebied van: voeding (voersamenstelling en voerstrategie), kwaliteit van de opgelegde vleesbiggen, externe en interne biosecurity. De vervolgfase van het onderzoek zal zich met name op deze drie verbeterpunten moeten richten. Daarnaast wordt geïnventariseerd of in de vervolgfase ook vernieuwingen op het gebied van onder andere huisvesting, voersystemen en management tools uitgetest kunnen worden.

Bedrijfsbezoeken
Uit de bedrijfsbezoeken blijkt dat er diverse aspecten zijn die bijdragen aan de goede technische resultaten op de zes bezochte bedrijven. De belangrijkste succesfactoren liggen op het gebied van:
Voedingsaspecten: op vijf van de zes bedrijven kregen de dieren driemaal daags brijvoer verstrekt via de lange trog waarbij ze allemaal tegelijk konden vreten. Er werd zeer veel waarde gehecht aan de kwaliteit, beschikbaarheid en stabiliteit van de bijproducten en losse grondstoffen. Er werden veel zuivere granen en weinig graanbijproducten gebruikt in de rantsoenen en veel goed verteerbare eiwitbronnen.
Hygiëne: onder andere het na iedere ronde grondig reinigen van de afdeling.
Gezondheidszorg: het vaccineren van de biggen tegen Mycoplasma en het ontwormen via een vaste ontwormstrategie.
Huisvesting: op vijf van de zes bedrijven bedroeg het vloeroppervlak per dier 0,8 m2. De dieren waren in relatief kleine koppels gehuisvest, minimaal 8 en maximaal 21 dieren per hok.
Klimaat: op de meeste bedrijven was het stalklimaat goed.
Aflevermanagement: het uit ieder hok afleveren van één of enkele dieren bij de eerste levering uit een afdeling, zodat de andere dieren meer leef- en vreetruimte krijgen. Ook werden op geen van de bedrijven restdieren naar een afdeling met jongere dieren verplaatst.
De ondernemer: de meeste ondernemers waren heel gestructureerd in hun manier van werken

De volledige resultaten van het onderzoek zijn beschreven in Rapport 272 "Op weg naar 1.000 gram groei: inventarisatie op een aantal vleesvarkensbedrijven". Dit rapport is te downloaden via http://www.livestockresearch.wur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback