Ga naar hoofdinhoud

Programma Duurzame Voedselsystemen over naar EL&I

Vanwege het complexe, rijksbrede en internationale karakter van de transitie naar een duurzaam mondiaal voedselsysteem is de leiding van het interdepartementale programma Duurzame Voedselsystemen overgegaan naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Lastig

Verder doen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Buitenlandse Zaken mee. Dat schrijft staatssecretaris Bleker van EL&I in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.
Het vraagstuk van de voedseltransitie is lastig beleidsmatig af te bakenen, stelt Bleker. Het gaat om een aantal dossiers, waaronder het stimuleren van innovaties en verduurzaming in de handel van producten als soja en cacao, de productieketens veehouderij en visserij, plantaardige ketens, nieuwe ketens zoals insecten, algen, het stimuleren van een duurzaam en gezond aanbod, de bewustwording van consumenten, het versterken van de mondiale voedselzekerheid, de biodiversiteit en een effectieve klimaataanpak.

Ambitie

De ambitie van het programma is dat uiterlijk in 2013 in partnerschap met bedrijven, NGO's, financiële instellingen, internationale partners en kennis-instellingen een dusdanig robuuste transitieaanpak is uitgewerkt dat het kan worden opgeheven. Voor de periode 2009 tot 2011 voert het programma in dat licht de Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen uit. De uitvoering daarvan is 'on track', aldus Bleker.

Doelen 

De doelen van het programma zijn:
• Strategie, synergie en aanjagen van het rijksbeleid dat de voedseltransitie aangaat, in partnerschap met bedrijven, NGO's, kennis- en financiële instellingen en internationale partners. Met stakeholders is in een dialoog een gezamenlijk streefbeeld geformuleerd voor de mondiale voedseltransitie en heeft een open discussie plaatsgevonden over het delen van het probleembeeld en de handelingsopties vanuit Nederland. Deze uitkomsten worden meegenomen in de strategische aanpak van de voedseltransitie die Bleker zoveel mogelijk in partnerschap wil vormgeven.
• Met private partners een versnellingsaanpak uitwerken, onder meer op het vlak van eiwitinnovaties. Nederlandse bedrijven steken hier veel energie in. Bleker wil die energie faciliteren, onder meer via het programma Innovatie Eiwitketens (PIEK) en het opzetten van een koploperstrategie voor eiwitinnovaties.
• Een jaarlijkse omzetgroei van 15 procent van duurzame dierlijke producten. Deze ambitie is in 2009 ruimschoots gehaald: de aankoop van diervriendelijke producten door de consument in de supermarkt is gestegen met 89 procent.
• Consumenten bewust maken van het vraagstuk van de voedseltransitie en hun handelingsperspectief daarin. De uitvoering van deze ambitie loopt onder meer via het Voedingscentrum, bijvoorbeeld door het inzetten van het instrument Klimaatweegschaal. Ook Milieucentraal biedt consumenten informatie over de duurzaamheidaspecten van voedsel. Omdat Bleker wil aanhaken bij de groeiende maatschappelijke dynamiek ondersteunt de staatssecretaris incidenteel verschillende projecten van maatschappelijke organisaties gericht op een maatschappelijke dialoog over dierlijke eiwitten en gericht op de promotie van duurzame en gezonde vleesvervangers.
• De voedseltransitie agenderen op de EU-agenda en deze agenda in beweging krijgen. Inmiddels is er een groep van actieve landen gevormd onder de vlag van de 'EU friends on sustainable food'. Op het niveau van de voedsel-directeuren van deze landen wordt gezamenlijk bekeken welke kansen er op EU-niveau liggen. Ook wordt er nauw met private partijen samengewerkt.
• Met internationale publieke en private partners in een mondiaal netwerk de verduurzaming van de mondiale veehouderij stimuleren. Inmiddels is op initiatief van het programma een 'Dialogue on Life Stock, Food Security and Sustainability' opgezet. Dit netwerk gaat werken aan een 'Global Agenda of Action in Support of Responsible Lifestock Development'. Deze actie is opgenomen in de de Roadmap for Action die is voortgekomen uit de recent door het ministerie van EL&I georganiseerde mondiale conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering. Aan de oprichting van het netwerk hebben naast Nederland ook Brazilië, India, Nieuw Zeeland, Ethiopië, de FAO en de Wereldbank meegewerkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback