Ga naar hoofdinhoud

Provincies investeren ruim 200 miljoen euro in klimaat- en energieprojecten

De gezamenlijke provincies investeren tot 2011 ten minste 200 miljoen euro in concrete klimaat- en energieprojecten. Hiermee dragen de provincies met eigen middelen bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van het Rijk.

Thema's
Nederland wil in 2020 30 procent minder broeikasgassen uitstoten, 20 procent duurzame energie in het energieverbruik en 20 procent energiebesparing realiseren. Om deze doelstelling te realiseren heeft het IPO samen met het Rijk een programma opgesteld. Het programma richt zich op de thema's:

Duurzame energie
Duurzame mobiliteit
Het verminderen van broeikasgassen
Energie-innovatie
Aanpassing aan klimaatverandering
Schoon en zuinig

Minister Cramer is tevreden met het akkoord: "Samen maken we ons sterk om de klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan en ons land aan te passen aan de klimaatveranderingen. We willen het verschil maken in Nederland en Europa en hebben grote ambities voor klimaat, energie en milieu. We willen samen van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden van Europa maken."

Pragmatisch
Nieuw is dat bestaande en nog te ontwikkelen initiatieven in de 12 provincies in een programma zijn samengebracht. De aanpak is daarmee integraal en biedt kansen om initiatieven te verbinden en de uitvoering te versnellen. Provincies kunnen hun kennis en die van hun publieke en private partners bundelen en delen, bijvoorbeeld om snelle invoering van nieuwe technologieën te bevorderen. Van Heijningen: "Het programma heeft geen rigide taakstelling per thema. Provincies kijken pragmatisch naar het rendement van de initiatieven. Daarom geloof ik in het resultaat van dit akkoord."

Beschikbaar
Het ondertekende akkoord sluit aan bij de Rijksprogramma's Schoon en Zuinig en Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) 2006-2014. Het Rijk stelt hiervoor beschikbaar:

35 miljoen euro voor de stimulering van lokale klimaatinitiatieven
438 miljoen euro voor de uitvoering vansubsidie voor de SDE-regeling de investeringen in duurzame energie
De innovatieagenda Energie 360 miljoen euro

Daarnaast zet het Rijk zich in om knelpunten weg te nemen in regelgeving.
De provincies hebben voor de uitvoering 203,6 miljoen euro eigen geld gereserveerd (overzicht in bijlage 1 van het akkoord). De provincies werken in de ruim 80 projecten samen met gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback