Ga naar hoofdinhoud

Recessie slecht voor duurzame investeringen

Het milieu lijkt op korte termijn te profiteren van de recessie. Op lange termijn lopen de duurzame investeringen echter vertraging op. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Tot 2010 zullen de emissies van broeikasgassen met 5 tot 10% dalen ten opzichte van2007 en de emissies van verzurende stoffen dalen zelfs met 5 tot 35%. Die daling wordt veroorzaakt door het gevoerde milieubeleid, maar voor een belangrijk deel ook door de economische recessie. Door beleid en recessie zal Nederland waarschijnlijk voldoen aan zijn internationale verplichtingen voor klimaat (Kyoto-protocol) en lucht (emissieplafonds van de EU). Veel milieudoelen voor 2015 en 2020 worden met het vastgestelde beleid echter niet gehaald, ook niet als de recessie nog enkele jaren aanhoudt.

Recessie vertraagt duurzame investeringen
Doordat banken tijdens de recessie minder gemakkelijk krediet verlenen, wordt het voor bedrijven moeilijker om milieuvriendelijke technieken te ontwikkelen en toe te passen. Bovendien zijn de prijzen van CO2-emissierechten en olie sterk gedaald, waardoor de stimulansen voor milieu-investeringen nog verder afnemen. Als deze situatie nog lang blijft bestaan, zullen de emissies op de lange termijn hoger uitkomen dan nu wordt geraamd. Het is aannemelijk dat de overheid de komende jaren slechts beperkte financiële armslag zal hebben om milieu-innovaties te stimuleren. Zodra de economie weer aantrekt en de overheidsinkomsten toenemen, zal namelijk moeten worden bezuinigd om de overheidsfinanciën op de lange termijn weer houdbaar te maken. Voor de overheid is het daarom belangrijk andere dan financiële impulsen te ontwikkelen om milieuvriendelijke innovaties te stimuleren.

Aanvullend Beleidsakkoord
Het Aanvullend Beleidsakkoord waarmee het kabinet de crisis wil tegengaan, heeft op korte termijn een gering effect op de milieudruk en op het realiseren van de milieudoelen. Op de wat langere termijn zal de stimulans van 320 miljoen euro voor energiebesparing in woningen positief uitwerken voor het klimaat en voor het dichterbij brengen van de doelen uit het werkprogramma Schoon en Zuinig.

Milieucondities voor natuur verbeteren nauwelijks
De milieukwaliteit van water en bodem zal waarschijnlijk niet gaan voldoen aan de doelen voor 2010 en 2015. Dat geldt expliciet voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, de stikstofdepositie op de natuur, verdroging van natuurgebieden en de milieudruk door gewasbeschermingsmiddelen. De recessie heeft weinig invloed op het halen van deze milieudoelen. De laatste jaren is voor deze, voor de natuur relevante milieucondities nauwelijks vooruitgang geboekt. Toch zijn deze doelen met extra beleidsinspanningen nog haalbaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback