Ga naar hoofdinhoud

Terugbrengen fosfaatexcretie met voermaatregelen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat circa 2 miljoen kilo te veel aan fosfaat is geproduceerd. Staatssecretaris Henk Bleker hoopt dat door initiatieven van de diervoederindustrie de excretie van fosfaat in de mest flink wordt teruggebracht. Voermaatregelen kunnen daaraan een forse bijdrage leveren.

Mestproductieplafond

Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zal de Europese Commissie informeren over de overschrijding van het mestproductieplafond in 2009. Uit cijfers van het CBS is gebleken dat ongeveer 2 miljoen kilo te veel aan fosfaat is geproduceerd. Bleker heeft goede hoop dat door initiatieven van LTO en de diervoederindustrie de excretie van fosfaat in de mest flink kan worden teruggebracht en daarmee weer onder het niveau van 2002 zal komen. Daar hoopt hij de Europese Commissie ook van te overtuigen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Beschikking

In de beschikking waarmee de Europese Commissie Nederland derogatie toestaat op de norm uit de Nitraatrichtlijn die het gebruik van dierlijke mest beperkt tot maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar, is als één van de voorwaarden vastgelegd dat de mestproductie in kilogrammen stikstof en fosfaat in Nederland niet boven het niveau van het jaar 2002 mag uitkomen. Deze bepaling is ook opgenomen in de beschikking die geldt voor de periode 2010-2013.

Overschrijding

Uit recent door het CBS gepubliceerde definitieve gegevens over het jaar 2009 blijkt dat de hoeveelheid fosfaat die in 2009 door de veestapel werd geproduceerd ongeveer 2 miljoen kilo boven het niveau van 2002 ligt. Hiermee wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar het mestproductieplafond overschreden. In 2008 bedroeg de overschrijding ongeveer 3 miljoen kilo. De Europese Commissie heeft in reactie op de overschrijding van het mestproductieplafond in 2008 aangegeven van Nederland concrete maatregelen te verwachten die moeten garanderen dat de mestproductie weer daalt tot onder het niveau van 2002.

Toename

Ook Bleker vindt dat de Nederlandse mestproductie zo snel mogelijk weer tot onder het niveau van 2002 moet dalen. Hij constateert dat de totale mestproductie in 2009 wel lager lag dan in 2008. Dat gold zowel voor de hoeveelheid fosfaat als de hoeveelheid stikstof. Deze afname is vooral bereikt in de melkveehouderij. De totale fosfaat- en stikstofexcretie van varkens, pluimvee en paarden en pony's is toegenomen.

Fosforgehalte

Uit onderzoek blijkt dat voermaatregelen een forse bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de stikstof- en fosfaatexcretie van vee zonder dat de gezondheid en het welzijn van de dieren hier negatief door beïnvloed wordt. Mede om die reden hebben LTO Nederland en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie Nevedi het initiatief genomen voor het maken van afspraken over het verlagen van fosfaatexcretie via diervoeders. Deze afspraken zouden per 1 januari 2011 moeten ingaan. De voermaatregelen zouden in 2011 de fosforopname al zodanig moeten verlagen dat de hoeveelheid fosfaat in de mest met 10 miljoen kilo per jaar afneemt.

Effect

Bleker steunt het initiatief van Nevedi en LTO Nederland. Hij dringt er bij de organisaties op aan dat zij zoveel mogelijk voerproducenten en veehouders betrekken bij hun aanpak om de excretie te verlagen om het effect maximaal te laten zijn. De staatssecretaris vertrouwt er op dat de voermaatregelen dusdanig effectief zijn dat andere maatregelen, zoals het afromen van dierrechten om daarmee de Nederlandse mestproductie weer onder het niveau van 2002 te krijgen, niet nodig zijn. Het ministerie van EL&I zal met het bedrijfsleven afspraken maken over de monitoring van de resultaten en wanneer de balans wordt opgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback