Ga naar hoofdinhoud

Veel te winnen in veevoerproductie qua CO2 uitstoot

In 2020 wil Amerikaanse zuivelsector de CO2-uitstoot door de keten heen met 25 procent hebben verminderd ten opzichte van 2007/2008. Volgens de onderzoekers is er met name op het gebied van de productie van de diverse veevoedergrondstoffen nog veel te winnen.

Productie en consumptie melk

Uit een rapport van het Innovation Center for US Dairy blijkt dat de productie en consumptie van melk in de Verenigde Staten in het seizoen 2007/2008 ongeveer 2,05 kilogram CO2 per kilogram melk vergde. Daarmee is de Amerikaanse zuivelindustrie verantwoordelijk voor 2 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Verenigde Staten.

Aanpassingen in bedrijfsvoering

Uit het rapport blijkt verder dat de omvang of de locatie van het melkveebedrijf of de zuivelfabriek geen doorslaggevende invloed op de uitstoot van CO2 heeft. Reductie van broeikasgassen moet komen van aanpassingen in de bedrijfsvoering. Daar valt ook economisch voordeel mee te behalen. Reductie van CO2-uitstoot en economisch voordeel is in alle schakels van de keten mogelijk, zowel in de primaire sector als bij de verwerkende industrie als in het retailkanaal. De primaire sector is verantwoordelijk voor 51,8 procent van de uitstoot. De zuivelverwerking bepaalt 5,7 procent, het verpakken 3,5 procent, het transport 7,7 procent, de supermarkten bepalen 6,5 procent en de consumenten 4,9 procent.

Veevoer

Van de 2,05 kilogram CO2 per kilogram melk is 20,3% toe te schrijven aan de veevoerproductie. Vooral de productie van de diverse veevoedergrondstoffen gaat gepaard met veel uitstoot van CO2. Volgens de onderzoekers is er in deze schakel nog veel te winnen. Met een optimaler gebruik van dierlijke mest, betere irrigatie en een beter graslandmanagement is veel in de emissie van CO2 te reduceren. De onderzoekers bepleiten het gebruik van een computermodel waarmee veehouders efficiënter met hun grond leren omspringen.

Melkvee

Van alle CO2 uitstoot die aan de zuivelketen is toe te schrijven komt 51,5 procent van de koeien via de uitstoot van methaan. Met op het oog betrekkelijk eenvoudige middelen kan de uitstoot van dit broeikasgas worden verminderd. Verbeterd voer met omega-3 vetzuren leidt al tot minder methaanuitstoot. Daarnaast is er volgens het Amerikaanse onderzoekscentrum veel te winnen als melkveebedrijven een deel van de methaan aanwenden voor vergisting. Onderzoek heeft uitgewezen dat indien 2.600 melkveebedrijven in de VS een vergistinginstallatie zouden gebruiken, zij 250.000 huizen van stroom kunnen voorzien.

Energie

Veehouders kunnen daarnaast broeikasgassen reduceren als zij op hun bedrijf efficiënter zouden omspringen met energie. De helft van het energiegebruik op Amerikaanse melkveebedrijven gaat op de koeling van de melk en aan de ventilatie van de stallen. De melkinstallatie heeft een aandeel van hooguit 18 procent, de rest wordt opgeslokt door licht en andere zaken. Energie kost de veehouders op jaarbasis zo'n 40 dollar per koe. Door de diverse machines op verschillende tijden in te zetten kan er volgens de onderzoekers veel energie worden bespaard.

Zuivelindustrie

De Amerikaanse zuivelindustrie is verantwoordelijk voor 5,7 procent van de CO2-productie in de keten, voornamelijk door het energiegebruik bij de pasteurisatie van melk, de koeling en de reiniging. Onderzoek heeft uitgewezen dat met een efficiëntere benutting van de machines en met gebruik van zonne-energie en warmtekrachtkoppeling een fabriek na acht jaar zeker 20 jaar zonder extra kosten aan energie kan komen.

Verpakkingen

Reductie van CO2 in bij de verpakking van melk is naar mening van de onderzoekers nog niet zo eenvoudig. Er is meer onderzoek nodig om een standaard te ontwikkelen waaraan individuele bedrijven zich kunnen spiegelen. Overigens is deze schakel in de Amerikaanse zuivelketen goed voor 3,5 procent van de CO2-uitstoot.

Transport, retail en consumptie

Het innovatiecentrum van de Amerikaanse zuivelsector denkt dat er wel enige winst is te behalen in de schakels transport, retail en consumptie. Deze drie schakels dragen voor respectievelijk 7,7, 6,5 en 4,9 procent bij aan de broeikasgasemissie van de zuivelketen. Door beter inzicht te krijgen in de data van energieverbruik is er volgens de onderzoekers al het nodige voordeel te behalen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat wanneer de routes die chauffeurs op melktankwagens moeten afleggen efficiënter worden gepland, er 5 tot 25 procent aan brandstof kan worden bespaard. Chauffeurs kunnen door hun rijgedrag aan te passen aan de hand van de boordcomputers bovendien ook nog brandstof besparen. Het bepalen van de bijdrage die de consument kan leveren in de CO2-reductie vergt meer onderzoek.

bron: ZuivelZicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback