Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe aanpak van misstanden in hondenhandel

Er komt nieuwe regelgeving om misstanden in de hondenhandel en de hondenfokkerij effectiever aan te pakken. Staatssecretaris Bleker van EL&I gaat het Honden- en kattenbesluit moderniseren en het chippen/registreren van honden verplicht stellen.

Maatregelen

Ook roept hij de sector op tot meer verantwoordelijkheid en vraagt hij consumenten om beter na te denken bij de aanschaf van een hond. Dat schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer.
De maatregelen sluiten aan bij de zienswijze die de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in opdracht van het ministerie van EL&I heeft uitgebracht en die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Aanleiding voor de opdracht was de maatschappelijke zorg over ontwikkelingen in de fokkerij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of het welzijn van huisdieren. In het voorjaar van 2011 reageert Bleker op de zienswijze van de RDA op landbouwhuisdieren.

Illegale hondenhandel

Beroepsmatige hondenhandelaren en -fokkers die zich niet hebben aangemeld bij een daartoe door de overheid aangewezen instantie zijn illegaal, maar kunnen zich op dit moment voor een deel aan toezicht onttrekken. Daarom zal na de zomer het chippen en registreren van honden verplicht worden gesteld. Met dit instrument worden handelsstromen en de fokkerij inzichtelijker gemaakt en kan handhaving en opsporing effectiever plaatsvinden. De identificatie en registratie worden geleidelijk ingevoerd. Daarmee wordt na de zomer bij pups begonnen, zodat over tien jaar vrijwel alle honden zijn gechipt en geregistreerd.

Fokkers

De verplichting tot chippen en registratie ligt bij de fokkers. Opsporingsinstanties maken gebruik van de gegevens. Een hond die niet gechipt is, is in principe illegaal en de eigenaar is in overtreding. Op deze manier verwacht staatssecretaris Bleker dat consumenten niet langer honden zullen kopen bij illegale handelaren: "Het moet net als bij de aanschaf van een auto normaal worden dat je bij de aankoop van een hond papieren krijgt. Zo niet, dan moet je nattigheid voelen." Met het chippen van honden kunnen ook particulieren die hun hond achterlaten beter worden opgespoord.

Modernisering

Het honden- en kattenbesluit uit 1999 wordt vervangen door een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) die voor meerdere beroepsgroepen gaat gelden. De AmvB zal betrekking hebben op de bedrijfsmatige handel, fokkerij, pensions, dierenspeciaalzaken en groothandels in gezelschapsdieren. De AmvB zal voornamelijk doelvoorschriften bevatten, wat ruimte biedt aan het bedrijfsleven voor het opzetten van een certificeringsysteem. Dat mag echter niet leiden tot een vermindering van het huidige beschermingsniveau van het Honden- en kattenbesluit. Staatssecretaris Bleker roept de sector op om voortvarend te werken aan de totstandkoming van een privaat certificeringstelsel.

Fokproblemen

Een aandachtspunt in de fokkerij is dat honden welzijnsproblemen kunnen hebben, omdat er te ver mee wordt doorgefokt. Te denken valt aan honden met een doorgefokte mopsneus die ademhalingsproblemen hebben of honden die lijden aan oogirritaties vanwege naar binnen krullende oogharen. Dergelijke fokkerijactiviteiten zijn in wezen legaal en vinden vooral plaats in een private omgeving. De invloed die de overheid daarop rechtstreeks kan uitoefenen is beperkt. Daarom is de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied op verzoek van het ministerie van EL&I met een plan van aanpak gekomen. Het is veelbelovend dat keurmeesters bij hondenshows raskenmerken die het welzijn aantasten willen gaan bestraffen. Staatssecretaris Bleker is blij met de eerste stappen, maar verwacht ook een alerte houding van de consument: "Als je weet dat een hond pijn heeft omdat hij voor een modegril gefokt is, dan wil je zo'n dier toch niet hebben? Een hond is geen accessoire."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback