Ga naar hoofdinhoud

Emissies (2021)

 3,50

Bij emissies denken we aan zaken als stikstof, ammoniak, broeikasgassen. Emissies, en dan met name het beperken ervan, vormt complexe materie, die in dit dossier met het oog op de dierlijke productieketen onder de loep wordt genomen.

Dit dossier bundelt uitgebreide vakinformatie over emissies, zoals eerder gepubliceerd in vakblad De Molenaar (2021). Het dossier wordt direct na betaling gemaild.

Dossier (pdf), 16 pagina’s

SKU: MOL-E-EMISSIE2021 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Dit dossier, samengesteld uit thema-verhalen uit De Molenaar (2021), bevat de volgende onderdelen:

 • Brokken maken in kringlooplandbouw: Verwerken van een hoog aandeel bijproducten in plaats van granen, stelt de voerproductie voor uitdagingen. In het project ‘Pelleting in the circular agriculture’ wordt onderzocht hoe de veranderde samenstelling kan leiden tot een goede, stevige pellet. Via workshops en e-learning komt de kennis beschikbaar.
 • Emissies: waar gaat dat heen?: Om de opwarming van de aarde, schade aan de natuur en terugloop van biodiversiteit tegen te gaan, is het dringend noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te reduceren. Uit diverse rapportages blijkt dat daarvoor nog wel een weg te gaan is.
 • Management methaanemissie melkvee: Fermentatieprocessen in de pens leiden tot de vorming van methaan, een krachtig
  broeikasgas. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het wenselijk om deze enterische methaanemissie te reduceren. In een door Fefac georganiseerd webinar besprak André Bannink van Wageningen UR Livestock Research de mogelijkheden.
 • ‘Langetermijn rechtszekerheid nodig’: Begin dit jaar werd de tijdelijke PAS-regeling in België op losse schroeven gezet door een gerechtelijke uitspraak. Een nieuw kader is ingesteld, maar ook dat is tijdelijk. “Wat we nodig hebben is een wetgevend kader dat rechtszekerheid biedt voor de lange termijn”, aldus de diverse belangenorganisaties.
 • Emissies melkveehouderij verlagen: De melkveehouderijsector in de Verenigde Staten wil in 2050 minstens koolstofneutraal zijn. Hoe die ambitie kan worden waargemaakt, werd besproken in een door Balchem georganiseerd webinar.
 • Levenscyclusanalyse van voeringrediënten: Levenscyclusanalyse-studies tonen aan dat voerproductie verantwoordelijk is voor
  70 procent van de koolstofvoetafdruk van dierlijke producten. Hoewel spoorelementen slechts in kleine hoeveelheden voorkomen in diervoeders, is de impact ervan op de voetafdruk zodanig dat deze niet mag worden verwaarloosd.
 • Ambitieuze Vlaamse eiwitstrategie: De Vlaamse eiwitstrategie zet in op duurzame, toekomstgerichte eiwitvoorziening. Overheid en bedrijfsleven slaan de handen ineen om een gezond en duurzaam voedingspatroon met een diverse, milieuverantwoorde en lokale eiwitconsumptie te bewerkstelligen. Zowel dierlijke als plantaardige eiwitten vervullen daarbij een rol.

Auteur: De Molenaar
Uitgever: Eisma Businessmedia b.v., onderdeel van Eisma Media Groep

Nederlands | 2021 | Dossier | pdf | 16 pagina’s

LET OP: heeft u een abonnement Compleet of Digitaal, dan is dit dossier helemaal GRATIS voor u! Log in voordat u uw bestelling plaatst, dan ziet u vanzelf dat voor u de prijs van dit dossier € 0,00 bedraagt. Heeft u nog nooit ingelogd? Activeer dan eerst uw online account via deze link om van dit abonneevoordeel te profiteren.

Misschien vindt u deze ook leuk…

Feedback