Ga naar hoofdinhoud

Klimaat(verandering) (2021)

 3,50

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) constateerde dit jaar dat klimaatverandering overal op aarde zichtbaar is, steeds sneller verloopt en dat veel van de gevolgen ervan onomkeerbaar zijn. Toch kan een sterke reductie van de uitstoot van broeikasgassen de klimaatverandering nog wel binnen de perken houden, verwacht het IPCC.

Dit dossier bundelt uitgebreide vakinformatie over klimaat(verandering) in relatie tot de dierlijke productieketen, zoals eerder gepubliceerd in vakblad De Molenaar (2021). Het dossier wordt direct na betaling gemaild.

Dossier (pdf), 23 pagina’s

SKU: MOL-E-KLIMAAT2021 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Dit dossier, samengesteld uit thema-verhalen uit De Molenaar (2021), bevat de volgende onderdelen:

 • Beperken uitstoot hard nodig: Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) constateerde dit jaar dat klimaatverandering overal op aarde zichtbaar is, steeds sneller verloopt en dat veel van de gevolgen ervan onomkeerbaar zijn. Toch kan een sterke reductie van de uitstoot van broeikasgassen de klimaatverandering nog wel binnen de perken houden, verwacht het IPCC.
 • Diervoederindustrie draagt bij aan broeikasgasreductie: De diervoederindustrie kan een belangrijke bijdrage leveren om te komen tot netto nul broeikasgasemissies vanuit de dierlijke productieketen. Tijdens een door Fefac en Afia georganiseerd webinar bleek dat de sector er klaar voor is.
 • Palital, additieventak van Arvesta: Aveve Biochem en Palital opereren sinds april gezamenlijk onder de naam Palital. Het
  additievenbedrijf, onderdeel van Arvesta, levert additieven en voedingsspecialiteiten. “Het aanbod en de internationale markten van beide ondernemingen vullen elkaar goed aan”, ervaart Dirk Van Thielen, directeur van Arvesta Animal Nutrition.
 • Stikstofefficiëntie melkvee: Een betere eiwitbenutting vermindert de milieu-impact van melkproductie. Tijdens een door Balchem georganiseerd webinar gaf Chris Reynolds van de Universiteit van Reading adviezen om dit te realiseren.
 • ‘Kijken door nieuwe bril’: Het aantal dieren, de opbouw van de veestapel en de keuze van de voeding hebben de grootste impact op de voetafdruk van de veehouderij. In westerse landen is de voetafdruk per eenheid product laag, in niet-westerse landen is er weinig emissie vanwege de lage productie. In beide situaties zijn veestapel en voeding belangrijke instrumenten richting een klimaatslimme veehouderij.
 • ‘Voedselsysteem duurzaam transformeren’: De Nederlandse multinational DSM positioneert zich nadrukkelijk als bedrijf dat een bijdrage levert aan duurzame productieketens. “De transformatie naar een duurzaam voedselsysteem kunnen we niet alleen, dat lukt alleen als iedereen samenwerkt in de keten”, aldus duurzaamheidsdirecteur Jacobine Das Gupta.
 • Grondstoffen een tweede leven geven: Bijdragen aan een circulaire wereld door het opwaarderen van co-producten, dat is
  kort gezegd waar het in Venlo gevestigde Looop voor staat. Gestreefd wordt naar een 100 procent circulaire wereld waarin afval niet langer bestaat.
 • Biogene en fossiele broeikasgassen: De impact van biogene methaanemissies op de opwarming van de aarde moet veel kleiner worden ingeschat dan eerder gedacht op basis van naar nu blijkt onjuiste berekeningen. Sam de Campeneere, wetenschappelijk
  directeur van Ilvo Dier, gaf onlangs tekst en uitleg.

Auteur: De Molenaar
Uitgever: Eisma Businessmedia b.v., onderdeel van Eisma Media Groep

Nederlands | 2021 | Dossier | pdf | 23 pagina’s

LET OP: heeft u een abonnement Compleet of Digitaal, dan is dit dossier helemaal GRATIS voor u! Log in voordat u uw bestelling plaatst, dan ziet u vanzelf dat voor u de prijs van dit dossier € 0,00 bedraagt. Heeft u nog nooit ingelogd? Activeer dan eerst uw online account via deze link om van dit abonneevoordeel te profiteren.

Feedback