Steekwoord archief: ABZ De Samenwerking

 • 2021 goed jaar voor ABZ Diervoeding en De Samenwerking

  De nieuwe coöperatie ABZ De Samenwerking heeft de jaarrekeningen van de voormalige coöperaties ABZ Diervoeding en De Samenwerking afgesloten. Beide coöperaties kenden naar eigen zeggen een positieve klantenbalans, een prima afzetontwikkeling en een prima financieel resultaat. De start van 2022 is volgens de nieuwe coöperatie… Lees verder →

 • ABZ De Samenwerking

  ABZ Diervoeding en De Samenwerking samen verder

  Diervoedercoöperaties ABZ Diervoeding en De Samenwerking zijn voornemens om per 1 januari 2022 samen een nieuwe coöperatie op te richten: ABZ De Samenwerking. Dit maken de directeuren van beide coöperaties vandaag bekend. ABZ De Samenwerking heeft een gezamenlijke afzet van mengvoeders van meer dan 700.000… Lees verder →

 • ABZ

  2020 goed jaar voor ABZ Diervoeding

  ABZ Diervoeding heeft 2020 afgesloten met een financieel resultaat na belastingen van bijna 4,2 miljoen euro. Het hoogste resultaat sinds de oprichting van het bedrijf in 2013. De coöperatie streeft geen hoge winsten na. Om die reden wordt de helft van het resultaat door middel… Lees verder →

 • Gezondere varkens met verbeterde technologie

  Dankzij een aantal aanpassingen in de varkensvoerfabrieken in Markelo en Eindhoven is ABZ Diervoeding erin geslaagd de darmgezondheid van zowel biggen, jonge vleesvarkens als zeugen verder te optimaliseren.   “In de praktijk zien we vaak dat varkenshouders, adviseurs en nutritionisten alleen naar de grondstofsamenstelling van… Lees verder →

 • ‘Gezondere vezels in speenvoeders zorgen voor betere groei’

  Met behulp van innovatieve productietechnieken kan het aandeel gezonde vezels in speenvoeders worden verbeterd. Met de implementatie van nieuwe technieken in de fabriek, zet ABZ Diervoeding naar eigen zeggen een belangrijke stap voorwaarts als het gaat om de aanpak van speenproblematiek. Aan de implementatie van… Lees verder →

 • ABZ ziet ledental opnieuw groeien

  ABZ Diervoeding heeft 2019 afgesloten met een ledengroei van 147 nieuwe leden/afnemers. Hierdoor steeg het ledenaantal van de coöperatie naar 1862. Het jaar 2019 werd afgesloten met een mengvoederafzet van 604.128 ton en een totale diervoederafzet van 697.390 ton. ABZ Diervoeding startte als nieuwe landelijke… Lees verder →