Steekwoord archief: Agro Vertrouwensindex

  • Agro Vertrouwensindex stijgt licht

    De Agro Vertrouwensindex is wederom licht gestegen, met grote verschillen tussen de sectoren. Over de huidige situatie zijn met name de akkerbouwers, melkveehouders en glastuinbouwers optimistischer dan een kwartaal geleden. De stemming onder pluimveehouders en met name onder varkenshouders is gedaald. Ondanks de huidige slechte… Lees verder →

  • Herstel vertrouwen agrosector

    De Agro Vertrouwensindex is in het eerste kwartaal van 2015 in veel sectoren gestegen. De index ligt nu hoger dan het afgelopen halfjaar, maar is nog niet op het niveau van een jaar geleden. In de melkveehouderij zijn zowel de stemming over de huidige situatie… Lees verder →

  • Meeste agrariërs positiever over toekomst

    Het vertrouwen van agrarisch ondernemers is in het vierde kwartaal van 2013 gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. Ook de verwachtingen voor de komende jaren zijn volgens de meting  van de Agro Vertrouwensindex iets positiever. Agro Vertrouwensindex De respons was deze keer ruim 500 agrarische… Lees verder →