Steekwoord archief: amcra

 • antibiotic

  BFA: Doelstelling antibioticareductie 2024 in zicht

  Het gebruik van antibiotica binnen de dierlijke productie in België is vorig jaar ten opzichte van referentiejaar 2011 gereduceerd met 74%. Daarmee komt de doelstelling om tegen 2024 een reductie van 75% te behalen, binnen handbereik. Dat meldt BFA.   De Belgian Feed Association (BFA)… Lees verder →

 • antibiotic

  België op schema met antibioticareductie

  Twee van de drie doelstellingen voor de reductie van antibioticagebruik in de diergeneeskunde uit het antibioticaconvenant van 2016 zijn al gehaald. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw op basis van berichtgeving van het kenniscentrum Amcra, het voedselagentschap FAVV en het geneesmiddelenagentschap FAGG. In… Lees verder →

 • BFA schaart zich achter uitfasering zinkoxide in 2020

  De Belgische mengvoederindustrie roept  op om het voorstel van het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie (AMCRA) over zinkoxide te volgen. Dat vraagt dat zinkoxide nog toegelaten blijft in België tot eind 2020. De vergunning van de gemedicineerde zinkpremix vervalt in september 2019 en de bevoegde… Lees verder →

 • Gemedicineerd voeder enkel op elektronisch voorschrift

  In België kunnen dierenartsen vanaf 1 oktober 2016 enkel nog via een elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders voorschrijven. Deze maatregel wordt genomen in het kader van de visie 2020 van AMCRA, het kenniscentrum rond antibioticagebruik in de dierlijke sector, waarin een 50 procent reductie van het… Lees verder →

 • Antibioticagebruik België met 4,7% gedaald

  Uit het Belgische BelVetSAC-rapport blijkt voor 2015 een daling van 4,7% in het totale antibioticumgebruik in vergelijking met 2014. Dat betekent tevens een totale daling van 15,9% sinds 2011. Amcra roept alle betrokkenen op inspanningen te blijven leveren, om de beoogde reductie van 50% tegen 2020 te… Lees verder →

 • bemefa Frank Decadt

  Bemefa zet maximaal in op samenwerking

  Tijdens Bemefa’s Algemene Vergadering van 28 april hield de nieuwe voorzitter Frank Decadt een pleidooi naar de verschillende schakels van de voedselketen om veel intensiever samen te werken. Die oproep geldt nationaal en internationaal: prijsvorming, voedselveiligheid, milieu, duurzaamheid, volksgezondheid (antibioticagebruik o.a.). “We streven in de… Lees verder →

 • antibiotic

  Nieuwe maatregelen voor reductie antibioticagebruik

  Binnen de antibioticaproblematiek heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van Amcra onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, zou tegen 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders eveneens met 50% moeten verminderen. Bemefa, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, ziet  de recente stagnering van… Lees verder →

 • antibiotic

  Antibioticagebruik Belgie stijgt

  De totale verkoop van antibiotica bij dieren kent in België in 2014 een lichte stijging van 1,1%, uitgedrukt in mg per kg biomassa. Dit resultaat staat in schril contrast met de substantiële daling die in de afgelopen 2 jaren werd vastgesteld (telkens bij benadering -6,5%).… Lees verder →