Steekwoord archief: ammoniakuitstoot

 • Netwerk Praktijkbedrijven

  Netwerk Praktijkbedrijven breidt uit met 19 begeleiders

  Het in januari gestarte initiatief Netwerk Praktijkbedrijven heeft zich versterkt met 19 begeleiders. Zij ondersteunen de 76 ambassadeurs bij het helder krijgen welke stappen deelnemende bedrijven kunnen nemen om ammoniak en methaan in de melkveehouderij te reduceren. De nieuwe begeleiders worden door het Netwerk zelf… Lees verder →

 • Meststoffen Groningen en Friesland steeds beter benut

  Melkveehouders uit Groningen en Friesland benutten hun meststoffen steeds beter. Op het gebied van ammoniakemissie valt nog iets te winnen. Dat blijkt uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. De melkveehouders uit Groningen en Friesland hebben goede stappen gezet richting een betere… Lees verder →

 • weidegang

  Openlijke twijfel aan ammoniakbeleid

  Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat 30 jaar ammoniakbeleid geen meetbaar effect heeft op de hoeveelheid ammoniak in de lucht. Boeren en tuinders hebben zich naar aanleiding daarvan verenigd in de NH3 Coalitie. Zij vinden dat nieuwe maatregelen om ammoniak te reduceren onderbouwd moeten worden… Lees verder →

 • Subsidie voor vermindering ammoniakuitstoot

  Ondernemers met vernieuwende plannen om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan, krijgen ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken. Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt hiervoor 4,5 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag  is bedoeld om de hoeveelheid stikstof vanuit de veehouderij in Natura-2000 gebieden terug te… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Overeenkomst ammoniakemissie getekend

  Vanmorgen is op het Ministerie van Economische Zaken de overeenkomst Generieke Maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ondertekend. Met deze maatregelen wordt het voor agrarisch ondernemers mogelijk hun bedrijf te ontwikkelen nabij Natura 2000-gebieden. In de overeenkomst staat vermindering van ammoniakuitstoot centraal. Afgesproken is dat deze… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Opnieuw subsidie voor vermindering uitstoot ammoniak

  Ondernemers die met elkaar via een praktijknetwerk kennis en kunde willen uitwisselen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie is dit keer specifiek voor grote praktijknetwerken met projecten die zich richten op minder uitstoot van ammoniak. Aanvragen kan van 15 augustus tot en met 16 september… Lees verder →