Steekwoord archief: Barenbrug

 • risicoprofiel

  Breed draagvlak voor Ruwvoerplatform

  Om de productie van ruwvoer op bedrijven te verbeteren is een gecoördineerde actie van onderzoek, leveranciers en adviseurs nodig. Het bundelen van krachten moet leiden tot een Ruwvoerplatform, waar gerichte teeltadviezen worden geformuleerd, die leiden tot een productieverhoging. Dit concludeerden de ruim 40 ruwvoerteeltdeskundigen op… Lees verder →

 • Gras-rode klaver levert eiwitrijker ruwvoer

  Voor veehouders die dit voorjaar kiezen voor gras-rode klavermengsels snijdt het mes aan meer dan twee kanten. Gras-rode klaverweides zijn productiever dan grasweides, leveren eiwitrijker ruwvoer en zijn minder droogtegevoelig. Bovendien is grasklaver de belangrijkste maatregel die én fossiele energie bespaart én broeikasgasemissies verlaagt. Dat… Lees verder →

 • stikstofmaatregel

  Kwaliteitsverschillen voorjaarskuilen

  De voorjaarkuilen van 2012 zullen naar verwachting onderling sterk verschillen. Tot die conclusie komen Barenbrug en BLGG AgroXpertus op basis van analyses van vers gras. Door de enorme drogestofproductie, is de samenstelling van het gras in de tijd flink gewijzigd. Dit voorjaar was de ontwikkeling… Lees verder →