Steekwoord archief: begroting

  • Ministerie van LNV definitief uit de startblokken

    De invulling en financiering van het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is rond. De opbouw van de nieuwe organisatie is in volle gang en op Prinsjesdag ligt er een zelfstandige LNV-begroting. Bovendien krijgt LNV een tweede Directoraat-Generaal (Natuur, Visserij en Landelijk gebied)… Lees verder →

  • Europees landbouwbudget onder druk

    LTO Nederland verzet zich tegen de voorgenomen korting  van het Europese landbouwbudget van 2015 van 448 miljoen euro.  Europese Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) komt 14 november 2014 bijeen om te praten over de economische en financiële zaken van de lidstaten van de Europese… Lees verder →

  • Website USDA offline door wegvallen financiering

    De website van het Amerikaanse ministerie van Landbouw USDA is niet meer te bezoeken als gevolg van het uitblijven van een akkoord over de overheidsfinanciering. Ook de FDA en de CDC hebben een deel van de werkzaamheden gestaakt. Geen akkoord Om middernacht, bij de aanvang… Lees verder →