Steekwoord archief: bemonstering

  • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

    Eurofins Agro: laat nieuwe graskuil eerst analyseren

    Dit jaar werd, door weersomstandigheden, op veel bedrijven de eerste graskuil later gemaakt. Op een aantal veehouderijbedrijven is de oude voorraad voer daardoor vrijwel op. De BEX-regeling schrijft voor dat een kuil pas na 4 weken mag worden bemonsterd. Daarnaast moet de partij-opmeting worden uitgevoerd… Lees verder →