Steekwoord archief: BEX

 • Voedingsefficiëntie fosfaat toegenomen

  Het BEX-voordeel fosfaat was in 2016 gemiddeld 13.9%. Dat blijkt uit analyses van 200 KringloopWijzers van DLV Advies-klanten. De 200 geanalyseerde bedrijven hadden gemiddeld 110 koeien met 6.5 stuks jongvee per 10 melkkoeien en 51 hectare grond. De gemiddelde productie bedroeg 8.498 kg melk met… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  Lagere gehaltes fosfaat in beginvoorraden ruwvoer

  De fosforgehaltes in de ruwvoervoorraden eind 2015 zijn lager dan begin 2015. Door de lagere temperaturen in 2015 heeft het aangelegde ruwvoer een lager fosforgehalte per kVEM dan in 2014. Dit kwam naar voren op een netwerkbijeenkomst van het praktijknetwerk ‘Wijzer met de kringloop’ en… Lees verder →

 • BEX-voordeel in 2016 door lage fosforgehaltes

  Koeien & Kansen-veehouder Jan Kuks heeft met de voorjaarskuilen van 2015 minder fosfor geoogst dan in 2014. Dit heeft in 2016 waarschijnlijk een gunstig effect op de fosfaatexcretie via BEX. In 2014 waren de fosforgehalten juist hoog. Bijna 1 kg fosfor per kg ds graskuil… Lees verder →

 • Aanpassing partijberekening BEX voor balen

  Wageningen UR Livestock Research en BLGG hebben met financiering van voormalig Productschap Zuivel onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de partijmetingen ten bate van de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) en Kringloopwijzer nauwkeuriger te maken. Uit dit onderzoek is een verbetering voor de inschatting van de… Lees verder →

 • Meer krachtvoer nodig bij later maaien

  Door gras in een later stadium te maaien wordt het fosforgehalte in het gras lager. Daarmee daalt ook de fosfaatuitscheiding van een melkveestapel, zodat bedrijven die meedoen aan BEX voordeel halen uit later maaien. Maar ook energie- en eiwitgehalte in het gras dalen. Om de… Lees verder →

 • Gewichtsbepaling van balen kan beter

  De huidige formules voor het bepalen van voorraad drogestof van vierkante en ronde balen kunnen een stuk beter. Dit blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek van BLGG AgroXpertus en Wageningen UR Livestock Research. Individuele afwijkingen De huidige voorgeschreven formules, nodig voor onder andere de… Lees verder →

 • Grasmonsters helpen bij bepalen oogstmoment

  Het keuzemoment om gras te oogsten wordt vooral ingegeven door het weer en niet zozeer door de kwaliteit gras. Vers gras monsters helpen bij het optimale oogstmoment, zo concluderen de deelnemers van het praktijknetwerk Arendsogen in en boven het graslandperceel. In het afgelopen weideseizoen hebben… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Interesse Hendrix UTD-bijeenkomsten over fosforbenutting

  De aangescherpte fosfaatgebruiksnormen die vanaf 2012 een feit zijn en het fosfaatoverschot zijn hot items onder veehouders. Dat blijkt uit de grote belangstelling voor de thema-avonden die Hendrix UTD-dealers Agro de Horne en Weidse Blik over dit onderwerp organiseerden. Informatie Met deze thema-avonden willen Hendrix… Lees verder →

 • versleping

  Agrifirm introduceert BEX-Info

  Agrifirm biedt afnemers een nieuwe tool voor de BEX-berekening: BEX-Info. Met BEX-info krijgen klanten online inzicht in relevante en up-to-date aanvoergegevens voor de BEX-berekening vanuit Agifirm Feed. Lees verder →