Steekwoord archief: biomassa

 • Opening centrum voor eiwitonderzoek

  3

  In Groenlo wordt op 24 juni het Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek (PEO) geopend. Dit centrum wil bedrijven aantrekken die zich richten op de productie van dierlijke en plantaardige eiwitten. Dat meldt De Gelderlander. Het praktijkcentrum zetelt in de hal van ABC Kroos, een eendenkroos-bioraffinagebedrijf dat een technologie heeft… Lees verder →

 • Actieplan voor duurzame inzet biomassa

  Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materialen, brandstof, voedsel en veevoer.  De urgentie om biomassaketens te verduurzamen, neemt hierdoor toe. De praktijk laat volgens de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa echter zien dat de huidige aanpak onvoldoende toereikend is. Het nieuwste… Lees verder →

 • Biocontact.eu brengt vraag en aanbod biomassa samen

  Deze week is de website www.biocontact.eu gelanceerd. Met deze website moeten vraag en aanbod van biomassa elkaar beter kunnen vinden. De website vloeit voort uit het project Grenzeloze logistiek dat als doel heeft de grensregio Vlaanderen-Nederland te laten uitgroeien tot dé logistieke draaischijf van Europa. Ook Zeeland Seaports… Lees verder →

 • Aanvoer agribulk havens neemt af

  Aanvoer agribulk en droge biomassa naar Nederlandse en Engelse havens is afgelopen jaar afgenomen, zo blijkt uit het jaarverslag van HES Beheer, houdstermaatschappij van zelfstandige dochters en deelnemingen die logistieke diensten in havens verlenen. In het jaarverslag is alleen gekeken naar havens waar HES actief… Lees verder →

 • ‘Groen goud beter benutten’

  Energie uit biomassa is voor de korte en middellange termijn een praktisch haalbare oplossing om de emissie van broeikasgassen terug te dringen. TKI-BBE ziet daar een belangrijke rol voor biocascadering weggelegd, blijkt uit de onlangs opgestelde visie. Voor de langere termijn is dit echter een… Lees verder →

 • GMP+ ontwikkelt certificaat biomassa

  Veel GMP+ gecertificeerde ondernemingen zijn ook in toenemende mate actief in de productie en handel van biomassa producten, die gebruikt worden bij de productie van energie. GMP+ International heeft hiervoor een apart certificatieschema ontwikkeld: Responsible Biomass Certification scheme (RBC-scheme). Door middel van een certificaat kan… Lees verder →

 • Biomassaplatform in de lucht

  De Klik uit Lunteren heeft een innovatief platform voor vraag en aanbod van biomassa op internet gelanceerd: www.BiomassaDHZ.nl. Nieuw is de mogelijkheid om rechtstreeks te handelen met een wederpartij uit de buurt, informatie over prijzen en het inzicht in zowel huidig als toekomstig beschikbare biomassa.… Lees verder →