Steekwoord archief: Blonk Consultants

 • Veevoer uit reststromen halveert carbon footprint

  Veevoer uit reststromen van voedingsmiddelen heeft een CO2-voetafdruk die ruim de helft lager is dan traditioneel veevoer. Dit is de uitkomst van een berekening die diervoederbedrijf Nijsen/Granico heeft laten maken door Blonk Milieuconsultants. Aanleiding Het aandeel veevoer in de totale milieubelasting van vlees is aanzienlijk.… Lees verder →

 • US aoy

  ‘Geen nieuwe inzichten over alternatieve eiwitbronnen’

  De zoektocht naar een eiwitbron uit de regio als alternatief voor soja uit Zuid-Amerika levert vooralsnog geen direct grootschalig toepasbaar resultaat op. Zo luiden de conclusies uit een vergelijkend rapport van Wageningen UR en Blonk Consultants (2014). “Voor ons staat deze conclusie nog steeds recht… Lees verder →

 • varkenspest

  ‘Diervriendelijke productie mogelijk zonder hogere milieudruk’

  1

  Met extra maatregelen is het mogelijk diervriendelijker te produceren én de klimaatdoelen te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van HAS Hogeschool samen met Blonk Consultants en ZLTO. Met bijvoorbeeld voer, warmtewisselaars, biomassaketels, mestvergisters, mestbandsystemen en zonnepanelen kan de broeikasgasemissie worden gereduceerd. Dierwelzijn verhoogt druk op milieu Studenten en docentonderzoekers van… Lees verder →