Steekwoord archief: certificering

 • Uitwisseling Oqualim en Ovocom, AIC, GMP+ en QS verlengd

  AIC, GMP + International, Ovocom en QS hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Oqualim. Het doel is om de volgende stap te zetten naar volledige uitwisselbaarheid met dit schema. Vanaf 1 januari 2020 mogen alleen bedrijven met een geldig Oqualim-certificaat met scope ‘RCNA… Lees verder →

 • Voermeesters gmo-controlled gecertificeerd

  Voermeesters is als eerste paardenvoermerk gmo-controlled gecertificeerd. Dit houdt in dat Voermeesters uitsluitend werkt met grondstoffen die niet genetisch gemodificeerd zijn. Mais en soja zijn gewassen die vaak worden gemodificeerd en in paardenvoeders worden verwerkt. Het is niet bekend wat op lange termijn de invloed… Lees verder →

 • free trade agreements

  GMP+ wijzigt regels omtrent onaangekondigde audits

  Vanwege de toenemende marktvraag van stakeholders en overheden en om op hetzelfde niveau te blijven als andere schema’s voor diervoeder en levensmiddelen, heeft GMP+ International besloten de huidige certificeringsregels voor onaangekondigde audits te verbeteren. In overeenstemming met artikel 11.1 van de GMP+ A1 Algemeen Reglement,… Lees verder →

 • ZLTO investeert in certificering met AgriPlace

  1

  ZLTO investeert vanaf heden mee om AgriPlace verder te ontwikkelen. AgriPlace wordt momenteel vooral gebruikt in de akkerbouw en (glas)tuinbouw. Vanaf 2019 wordt uitbreiding naar andere sectoren zoals de vollegrond- en sierteelt voorzien. Op langere termijn is beoogd ook in de dierlijke sector actief te… Lees verder →

 • GMP+ verstrekt eerste certificaat aan laboratorium

  Recentelijk is de eerste audit van het GMP+ B11 Protocol for GMP+ registration for Laboratories bij Romer Labs met succes afgerond. Romer Labs is een wereldwijde leverancier van diagnostische oplossingen voor diervoeder- en voedselveiligheid. Onder het brede aanbod van testoplossingen en services vallen onder andere… Lees verder →

 • Eerste palmolie RSPO-Next gecertificeerd

  De Daabon Group (Colombia) is de eerste palmolieproducent die RSPO Next-gecertificeerd is. RSPO Next is een vrijwillige uitbreidingsmodule waarmee RSPO-bedrijven de internationaal erkende duurzaamheidsstandaard (RSPO) overtreffen.  Zo is er bij RSPO Next-certficering totaal geen sprake van ontbossing, verbrandingen, aanplant op turf of mensenrechtenschendingen. Daarnaast moeten… Lees verder →

 • ISO certificering voor Dinnissen

  Dinnissen Process Technology heeft onlangs 3 integrale ISO certificeringen bereikt. Het gaat om ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 27001:2013. “Als organisatie maken wij al jaren een gestage groei door”, laat Operationeel Directeur Wouter Kuijpers weten. “In het verleden is er om diverse redenen nooit… Lees verder →

 • Task Force Duurzame Palmolie krijgt opvolging

  De leden van de Task Force gaan verder met het verduurzamen van de palmolieketen en doen dit via de ‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’. Eind dit jaar loopt het mandaat van de Task Force Duurzame Palmolie af, maar de leden ervan geven aan dat het… Lees verder →

 • GMP+ past prijsindexatie toe van 2,5%

  GMP+ International past in 2016 een prijsindexatie toe van 2,5 procent op de tarieven. Het document GMP+ C4 tarieven 2016 bevat de tarieven voor de bijdragen van de Certificatie Instellingen en van de GMP+ en RBC gecertificeerde bedrijven. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze… Lees verder →

 • Uitwisselbaarheid Bemefa en KAT verlengd

  De Belgische Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (Bemefa) en het Duitse kwaliteitssysteem voor eieren (KAT) verlengen hun samenwerking als het gaat om uitwisselbaarheid. Afspraken Bemefa en KAT (Duitse Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen) hebben al in 2012 een uitwisselbaarheidsovereenkomst gesloten. Daardoor kunnen Bemefa-leden deelnemen aan het… Lees verder →